یکی از شماره‌های زیر را برای مشاهده مقالات انتخاب کنید.سال 1400
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 4 (مجله علمی پژوهان، تابستان 6-1400) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 3 (مجله علمی پژوهان، بهار 3-1400) - 8 مقاله

سال 1399
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 2 (مجله علمی پژوهان،زمستان 12-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 19 - شماره 1 (مجله علمی پژوهان، پاییز 7-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 4 (مجله علمی پژوهان، تابستان 3-1399) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 3 (مجله علمی پژوهان، بهار 1-1399) - 8 مقاله

سال 1398
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 2 (مجله علمی پژوهان، زمستان 10-1398) - 15 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 18 - شماره 1 (مجله علمی پژوهان، پاییز 7-1398) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 4 (مجله علمی پژوهان، تابستان 5-1398) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 3 (مجله علمی پژوهان، بهار 3-1398) - 8 مقاله

سال 1397
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 2 (مجله علمی پژوهان، زمستان 12-1397) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 17 - شماره 1 (مجله علمی پژوهان، پاییز 8-1397) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 4 (مجله علمی پژوهان، تابستان 6-1397) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 3 (مجله علمی پژوهان، بهار 1-1397) - 8 مقاله

سال 1396
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 2 (مجله علمی پژوهان، زمستان 10-1396) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 16 - شماره 1 (مجله علمی پژوهان، پاییز 8-1396) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 4 (مجله علمی پژوهان،تابستان 6-1396) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 3 (مجله علمی پژوهان،بهار 2-1396) - 8 مقاله

سال 1395
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 2 (مجله علمی پژوهان، زمستان 12-1395) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 15 - شماره 1 (مجله علمی پژوهان، پاییز 7-1395) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 4 (مجله علمی پژوهان، تابستان 6-1395) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 3 (مجله علمی پژوهان، بهار 3-1395) - 8 مقاله

سال 1394
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 2 (مجله علمی پژوهان، زمستان 12-1394) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 14 - شماره 1 (مجله علمی پژوهان، پاییز 9-1394) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 4 (مجله علمی پژوهان، تابستان 6-1394) - 10 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 3 (مجله علمی پژوهان، بهار 3-1394) - 8 مقاله

سال 1393
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 2 (مجله علمی پژوهان، زمستان 12-1393) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 13 - شماره 1 (مجله علمی پژوهان، پاییز 9-1393) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 4 (مجله علمی پژوهان، تابستان 6-1393) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 3 (مجله علمی پژوهان، بهار 3-1393) - 8 مقاله

سال 1392
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 2 (مجله علمی پژوهان، زمستان 12-1392) - 9 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 12 - شماره 1 (مجله علمی پژوهان، پاییز 9-1392) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 4 (مجله علمی پژوهان، تابستان 6-1392) - 7 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 3 (مجله علمی پژوهان، بهار 3-1392) - 8 مقاله

سال 1391
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 2 (مجله علمی پژوهان، زمستان 12-1391) - 8 مقاله
Export Journal XML Articles RSS دوره 11 - شماره 1 (مجله علمی پژوهان، پاییز 9-1391) - 8 مقاله

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb