دوره 12، شماره 4 - ( مجله علمی پژوهان، تابستان 1393 )                   جلد 12 شماره 4 صفحات 35-42 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- استادیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر برسلامت، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- کارشناس ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، jamalmehralipour@yahoo.com
چکیده:   (3703 مشاهده)

مقدمه: از آنجاییکه کدورت های فصلی به عنوان یکی از چالش های مهم در تامین آب آشامیدنی محسوب می شود بنابراین اتخاذ روشی مناسب جهت رساندن کدورت به حد استاندارد تعیین شده، امری ضروریست. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر پوست حلزون (Snail Shell) بعنوان کمک منعقد کننده در حذف کدورت از محیط‌های آبی با استفاده از فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترود آلومینیوم انجام گرفت.

روش کار: این مطالعه تجربی، در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. پایلوت مورد استفاده یک محفظه واکنش به حجم 1 لیتر حاوی 4 الکترود آلومینیومی به فاصله 2 سانتی متر از هم بودند که به-صورت یک در میان بعنوان کاتد و آند به منبع تامین کننده جریان برق مستقیم متصل بودند. در این مطالعه تاثیر پارامترهای (6-9) pH، غلظت اولیه کدورت (NTU 800- 200)، زمان واکنش (10-30 دقیقه)، غلظت SS (4.5- 0.5 میلی گرم در لیتر) و اختلاف پتانسیل (10-40 ولت) مورد مطالعه قرار گرفت.

یافته ها: یافته‌ها نشان داد که بهترین کارایی حذف کدورت در شرایط  pH برابر 8، زمان واکنش 30 دقیقه، اختلاف پتانسیل 40 ولت، دوز کمک منعقدکننده SS 2 میلی‌گرم بر لیتر و غلظت کدورت NTU 200 این مطالعه تجربی، در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. پایلوت مورد استفاده یک محفظه واکنش به حجم 1 لیتر حاوی 4 الکترود آلومینیومی به فاصله 2 سانتی متر از هم بودند که به-صورت یک در میان بعنوان کاتد و آند به منبع تامین کننده جریان برق مستقیم متصل بودند. در این مطالعه تاثیر پارامترهای (9-6) pH، غلظت اولیه کدورت (NTU 800- 200)، زمان واکنش (30 -10 دقیقه)، غلظت SS (4.5- 0.5 میلی گرم در لیتر) و اختلاف پتانسیل (10-40 ولت) مورد مطالعه قرار گرفت.

نتیجه گیری: نتایج حاکی از آنست که فرایند الکتروکواگولاسیون با الکترودهای آلومینیوم کارایی مناسبی در حذف کدورت در غلظت‌های بالا دارا می‌باشد. و همچنین می توان از کمک منعقدکننده پوست حلزون به عنوان یک گزینه پیش رو در جهت بهبود عملکرد فرایند الکتروکواگولاسیون در حذف کدورت مورد استفاده قرار داد.

متن کامل [PDF 1223 kb]   (1681 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: علوم بهداشتی
دریافت: 1392/9/18 | پذیرش: 1393/4/18 | انتشار: 1394/1/16