دوره 14، شماره 2 - ( مجله علمی پژوهان، زمستان 1394 )                   جلد 14 شماره 2 صفحات 24-33 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
2- گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران ، khorsandi.mahboobeh@gmail.com
3- گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
4- مربی، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
چکیده:   (3617 مشاهده)

مقدمه: عفونت ویروسی هپاتیت B یک مشکل عمده بهداشتی در سراسر جهان است. با توجه به اینکه انتخاب یک مدل آموزشی منجر به شروع برنامه و ادامه آن در مسیری صحیح می گردد، مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی، اعتقادات و عملکرد رابطین بهداشتی شهر ملایر در خصوص هپاتیت B بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی انجام گرفت.

روش کار: در این پژوهش مقطعی_تحلیلی 272 نفر از رابطینِ بهداشتی شهر ملایر در سال 1393 به صورت سرشماری، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات بوسیله پرسشنامه محقق ساخته که پایایی و روایی آن سنجیده شده بود، به روش خود گزارش دهی جمع آوری شد. این پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافیک رابطین بهداشتی، آگاهی، عملکرد و ابعاد مدل اعتقاد بهداشتی بوده است. داده ها بوسیله نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی به روش گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: در بین سازه ها منافع درک شده بیشترین (26/86) و موانع درک شده کمترین ) (95/43) نمره را داشتند. در تحلیل رگرسیونی به منظور پیشگویی رفتار، متغیرهای خودکارآمدی، آگاهی و راهنمای عمل خارجی به عنوان پیشگویی کننده رفتار تعیین شدند، که این متغیرها در مجموع 31 درصد از تغییرات رفتار را پیشگویی نمودند (001/P<0).

نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه در طراحی مداخلات آموزشی باید بر سازه های خودکارآمدی، آگاهی و راهنمای عمل خارجی به عنوان مهمترین پیش بینی کننده های رفتار رابطین بهداشتی تأکید شود.

متن کامل [PDF 421 kb]   (1619 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: علوم بهداشتی
دریافت: 1394/9/22 | پذیرش: 1394/11/12 | انتشار: 1395/1/22