دوره 14، شماره 3 - ( مجله علمی پژوهان، بهار 1395 )                   جلد 14 شماره 3 صفحات 30-38 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/psj-140330


XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقاتی بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- دانشجوی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- دانشیار مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقاتی بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
4- دانشیار مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقاتی بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، Gholamim@tums.ac.ir
چکیده:   (3391 مشاهده)

مقدمه: با توسعه صنایع، ورود مواد سمی و خطرناک مانند فلزات سنگین به محیط زیست افزایش روز افزونی داشته است. سرب از جمله این مواد سمی است که در اغلب پسابهای صنعتی وجود دارد و دارای پتانسیل آلودگی بسیار بالایی است. هدف از این پژوهش، بررسی فرآیند غشایی نانوفیلتراسیون توسط غشاء NF90، در حذف سرب از فاضلاب سنتتیک می باشد.

روش کار: این تحقیق تجربی در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته انجام شد. کلیه متغیرها اعم از غلظت ورودی سرب (90-10 میلیگرم بر لیتر)، فشار (18-6 بار) و قدرت یونی (150-50 میلیگرم بر لیتر کلرید سدیم) به روش آماری یک متغیر در هر بار آزمایش در 15 دوره، به ترتیب در دما و pH 25±2 درجه سلسیوس و 0/1±5/4 بهینه شده و راندمان حذف سرب و فلاکس عبوری از غشاء تعیین گردیدند.

یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که با افزایش فشار از 6 تا 9بار میزان حذف سرب افزایش چشمگیری داشته ولی با افزایش فشار از 9 تا 18 بار، فقط 1 درصد افزایش راندمان وجود دارد. همچینن با افزایش غلظت سرب در محلول ورودی از 30 تا 90 میلیگرم بر لیتر، راندمان حذف به میزان 5/5 درصد کاهش یافت. حضور NaCl موجب افزایش راندمان حذف گرددید بطوریکه حداکثر راندمان حذف (حدوداً 99 درصد) در غلظت ورودی سرب 10 میلیگرم درلیتر و فشار 18 بار در حضور غلظت 150 میلی گرم در لیتر NaCl به دست آمد.

نتیجه گیری: با توجه به کارایی مناسب نانوفیلتراسیون در حذف سرب، این روش میتواند در کاربردهای صنعتی بکار گرفته شود اما بهینه سازی پارامترهای بهره بردای برای فاضلابهای واقعی نیز بسیار ضروری است.

متن کامل [PDF 859 kb]   (1481 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: علوم بهداشتی
دریافت: 1394/10/10 | پذیرش: 1395/3/10 | انتشار: 1395/4/5