دوره 14، شماره 4 - ( مجله علمی پژوهان، تابستان 1395 )                   جلد 14 شماره 4 صفحات 27-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.21859/psj-140427


XML English Abstract Print


1- کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران ، sh.e.ghiasi@gmail.com
2- عضو هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران
چکیده:   (4660 مشاهده)

مقدمه: مثبت اندیشی تمایل به اتخاذ امیدوارانه ترین دیدگاه و یک پیش آمادگی عاطفی و شناختی در فرد برای ارزیابی و پیش بینی وقایع زندگی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثر آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان انجام شد.

روش کار: این پژوهش از نوع آزمایشی و طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. از بین دانشجویان دانشگاه بیرجند در سال 93-94، 238 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و پیش آزمون انجام شد. از میان 60 نفر که دارای تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی یک انحراف معیار پایین تر از میانگین جامعه بودند به صورت تصادفی ساده 28 نفر در دو گروه (14 نفر گروه آزمایش و 14 گروه کنترل) قرار گرفتند. برای گروه آزمایش، 7 جلسه ی 2 ساعته برنامه آموزش مثبت اندیشی برگزار و سپس پس آزمون اجرا شد. داده ها با پرسشنامه های تنظیم هیجانی گرواس و جان، بهزیستی روانشناختی ریف و آموزش مثبت اندیشی بر اساس برنامه ریزی عصبی، کلامی بندلر و گریندر بود. تحلیل آماری به روش تی مستقل و تحلیل کواریانس با نرم افزار SAS انجام شد.

یافته ها: آموزش مثبت اندیشی بر متغیرهای اصلی تنظیم هیجانی (0/001=P) و بهزیستی روانشناختی (0/011=P) و زیر مؤلفه های ارزیابی مجدد شناختی (0/001=P)، رشد شخصی (0/05=P)، ارتباط مثبت با دیگران (0/045=P) و پذیرش خود (0/002=P) تأثیر معنا دار دارد. ولی آموزش مثبت اندیشی بر زیر مؤلفه های سرکوبی، استقلال، تسلط بر محیط و هدفمندی در زندگی اثربخش نیست (P>0/05).

نتیجه گیری: نتایج اثر آموزش مثبت اندیشی بر تنظیم هیجانی و بهزیستی روانشناختی دانشجویان و نقش مثبت اندیشی در ارتقای روابط بین فردی، سلامت روانشناختی و توانایی های ابراز وجود را تاًیید می کند.

متن کامل [PDF 679 kb]   (7354 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی و روانپزشکی
دریافت: 1395/1/27 | پذیرش: 1395/3/16 | انتشار: 1395/5/23