دوره 16، شماره 1 - ( مجله علمی پژوهان، پاییز 1396 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 10-18 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل، آمل، ایران.
2- کارشناسی ارشد پرستاری، گروه اتاق عمل، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران.
3- دکتری آموزش پرستاری، دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران ، sanagoo@goums.ac.ir
4- دکترای آموزش پرستاری، دانشیار، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران.
چکیده:   (2269 مشاهده)
سابقه و هدف: یکی از روش­ های افزایش سازگاری آموزش کنترل خشم می­ باشد. در صورتی که فردی نتواند استرس خود را کنترل نماید، سازگاری در او کاهش می یابد. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین تاثیر آموزش مهارت­ های کنترل خشم بر سازگاری دانشجویان می­ باشد.
مواد و روش­ ها: این مطالعه شبه آزمایشی با 60 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1394 انجام گرفت. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. شرکت­ کنندگان قبل از مداخله پرسشنامه­ های مشخصات فردی- اجتماعی، سازگاری بل و پرخاشگری و چهار هفته پس از مداخله مجددا پرسشنامه سازگاری بل را تکمیل نمودند. گروه مداخله در هشت جلسه آموزشی مهارت­ های کنترل خشم شرکت نمودند. تجزیه و تحلیل داده­ ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری و با استفاده از نرم افزار 16 SPSS صورت گرفت.
یافته­ ها: یافته­ های پژوهش نشان داد، آموزش کنترل خشم بر نمره سازگاری کلی (گروه کنترل 45/77، مداخله 38/05)، سازگاری در خانه (گروه کنترل 7/96، گروه مداخله 6/14)، سازگاری بهداشتی (گروه کنترل 7/10،گروه مداخله 5/13) و سازگاری عاطفی (گروه­ کنترل 12/39، گروه مداخله 9/59) تاثیر معناداری داشت (<0/05P). اما بر سازگاری اجتماعی (گروه کنترل 9/91، گروه مداخله 8/14) و شغلی (گروه کنترل 8/23، گروه کنترل 8/27) تاثیر معناداری نداشت (0/05>p).
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، آموزش این مهارت در دانشجویان می­ تواند سازگاری آن­ ها را در ابعاد متخلف افزایش دهد.

متن کامل [PDF 609 kb]   (683 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی و روانپزشکی
دریافت: ۱۳۹۵/۶/۱۰ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۶