دوره 16، شماره 1 - ( مجله علمی پژوهان، پاییز 1396 )                   جلد 16 شماره 1 صفحات 1-9 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
2- دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران. ، asgari@umsha.ac.ir
3- کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
چکیده:   (1251 مشاهده)
سابقه و هدف: فنل به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته و از طریق پساب به محیط زیست وارد می­ شود. در این پژوهش اثربخشی فرایند پریودات فعال ­شده با امواج فرابنفش در حذف فنل از محلول ­های آبی مورد بررسی قرار گرفته است.
مواد و روش ­ها: در این مطالعه از یک راکتور از جنس استل ضد زنگ مجهز به یک لامپ بخار جیوه 55 واتی استفاده شد. تاثیر پارامترهای بهره ­برداری از جمله زمان تماس، pH محلول ( 3 تا 10) ، غلظت پریودات (8 تا 100 میلی­مول بر لیتر)، غلظت اولیه فنل (50 تا 500 میلی­گرم بر لیتر) و تاثیر تغییرات شدت یونی مورد بررسی قرار گرفت. غلظت نهائی فنل با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج 500 نانومتر و میزان معدنی سازی با اندازه گیری COD تعیین شد.
یافته ­ها: نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از تاثیرگذاری پارامترهای مختلف بهره­ برداری در حذف ماده آلی بود. شرایط بهینه بهره­ برداری در محیط اسیدی (3=pH)، غلظت اولیه پریودات برابر با 20 میلی­مول بر لیتر و طی زمان 60 دقیقه بود که در این حالت بیشترین کارائی حذف به میزان 99/1 درصد حاصل شد. نتایج بیانگر حذف  69 درصدی COD در شرایط بهینه بهره برداری بود. همچنین نتایج نشان داد که تغییرات شدت یونی در حذف ماده آلی بی­ تاثیر بود.
نتیجه ­گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از فرایند مذکور می­ تواند به عنوان یک روش مناسب در حذف فنل در محلول­ های آبی مورد استفاده قرار گیرد.

متن کامل [PDF 849 kb]   (439 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: علوم بهداشتی
دریافت: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۸/۶