دوره 18، شماره 2 - ( مجله علمی پژوهان، زمستان 1398 )                   جلد 18 شماره 2 صفحات 20-29 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- گروه مامایی، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- کارشناس ارشد مشاوره در مامایی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- کارشناسی ارشد گفتاردرمانی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- گروه مامایی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، zahramid2001@yahoo.com
5- گروه آمار و اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات مدل‌سازی بیماری‌های غیر واگیر، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (2862 مشاهده)
سابقه و هدف: دوران بارداری از مراحل حساس زندگی انسان است و می تواند جنبه های گوناگون زندگی افراد  از جمله اعمال جنسی را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین نگرش و عملکرد جنسی زنان باردار مراجعه ­کننده به مراکز جامع خدمات سلامت شهرستان همدان در سال 1396 انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: مطالعه حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود. تعداد 260 نفر از زنان باردار واجد شرایط برای ورود به مطالعه به صورت تصادفی از مراکز جامع سلامت شهر همدان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه­ های نگرش و عملکرد جنسی زنان در دوران بارداری بود که مشتمل بر 5 سوال اطلاعات فردی، 12 سوال نگرش جنسی و 19 سوال عملکرد جنسی در دوران بارداری بود. داده ها با استفاده از نرم افزار 21 SPSS و آزمون­ های آماری توصیفی و تحلیلی و در سطح معناداری 0/05 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته‌ها: بیشترین رده سنی پاسخگویان در رده ­ی 35-26 سال بوده است. بیشترین نگرش جنسی افراد در بارداری مربوط به ترس از صدمه به جنین در نتیجه فعالیت (63/1 درصد) و ترس از سقط جنین (2/ 51 درصد) بوده است. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، بین دو متغیر نگرش جنسی و عملکرد جنسی زنان در دوران بارداری همبستگی معنی داری مشاهده شد (0/001>P). بین سن و مدت زمان زندگی مشترک و عملکرد جنسی در دوران بارداری رابطه معناداری مشاهده شد (0/05>P).
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به دست آمده نگرش جنسی افراد در بارداری به علت تصورات نادرست مناسب نبوده و بنابراین پیشنهاد می شود در مراکز بهداشتی درمانی و همچنین کلینیک ها، آموزش مسائل جنسی به زنان باردار داده شود.
متن کامل [PDF 895 kb]   (365 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی و علوم بالینی
دریافت: 1398/8/7 | پذیرش: 1398/9/11 | انتشار: 1398/11/1