دوره 18، شماره 2 - ( مجله علمی پژوهان، زمستان 1398 )                   جلد 18 شماره 2 صفحات 52-57 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد اتاق عمل، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.
2- استادیار، گروه اتاق عمل، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، behzadiman@yahoo.com
3- جراح و متخصص زنان و زایمان، گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (1515 مشاهده)
زمینه و هدف: شاخص توده بدنی مادر، نقش مهمی در پیامد بارداری دارد که می تواند باعث بروز بیشتر عوارض جراحی در زنان باردار شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع عوارض زودرس مادری سزارین و ارتباط آن با شاخص توده بدنی انجام شد.
موارد و روش ها: این مطالعه توصیفی-تحلیلی بصورت مقطعی در خرداد و تیر ماه سال  1398 و بر روی 120 بیمار کاندید جراحی سزارین در بیمارستان فاطمیه همدان انجام گرفت. نمونه ها به روش تصادفی انتخاب شده و با استفاده از چک لیستی مدت زمان جراحی، میزان خونریزی حین جراحی، مدت زمان ایلئوس، میزان درد، میزان داروی مسکن دریافتی، التهاب زخم جراحی، ترشح و قرمزی زخم جراحی ارزیابی شد. در نهایت داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد میانگین مدت زمان جراحی 44 دقیقه، میانگین خونریزی حین جراحی 776 میلی لیتر، مدت زمان ایلئوس 17 ساعت، میزان درد 4/82 و میانگین میزان مسکن دریافتی 1/66 عدد شیاف دیکلوفناک بود. همچنین احتمال بروز التهاب 4/2%، ترشح زخم جراحی 4/2% و بروز قرمزی ناحیه زخم 5/8% بود. بین شاخص توده بدنی و متغیرهای مدت زمان جراحی، خونریزی، میزان درد و میزان مسکن دریافتی رابطه ­ی مثبت و معناداری مشاهده شد (0/05<P) اما بین این متغیر با مدت زمان ایلئوس و بروز التهاب زخم، ترشح زخم و قرمزی ناحیه زخم جراحی ارتباط معنا داری مشاهده نشد ( 0/05>P).
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که عوارض زودرس مادری در سزارین شیوع نسبتا بالایی دارد و در این میان بین مدت زمان جراحی، میزان خونریزی، میزان درد و تعداد مسکن دریافتی با شاخص توده بدنی مادر ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.
متن کامل [PDF 691 kb]   (238 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی و علوم بالینی
دریافت: 1398/9/22 | پذیرش: 1398/11/27 | انتشار: 1398/10/20