دوره 18، شماره 2 - ( مجله علمی پژوهان، زمستان 1398 )                   جلد 18 شماره 2 صفحات 81-89 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


1- دانشیار فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، zarei@umsha.ac.ir
2- کارشناسی ارشد فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- دانشجوی دکتری تخصصی فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران
چکیده:   (1565 مشاهده)
سابقه و هدف: درد حسی ناخوشایند و تجربه‌ای احساسی همراه با آسیب بافتی واقعی یا بالقوه می‌باشد. کامپفرول یکی از مواد مؤثره‌ی گیاهی است که دارای خواص ضددردی می‌باشد. هدف از این مطالعه تعیین اثر تزریق داخل بطن مغزی کامپفرول و ارتباط آن با گیرنده‌ی وانیلوئیدی نوع 1 بر روی درد در موش های صحرایی نر بود.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی تجربی، تعداد 60 سر رت نر نژاد ویستار (۲۵۰-۲۰۰ گرم) به گروه های کنترل (سالین)، DMSO (حلال)، مورفین، کپسایسین، کپسازپین، کامپفرول با دوزهای 0/5، 1 و 1/5 میلی گرم بر رت، کاپسایسین+ کامپفرول با دوز 1/5 میلی گرم بر رت و کاپسازپین+ کامپفرول با دوز 1/5 میلی گرم بر رت تقسیم شدند. رت‌ها پس از کانول گذاری در داخل بطن مغزی، ترکیبات مورد نظر را دریافت کردند و سپس توسط تست‌های ارزیابی کننده درد (تست پرش دم، تست انقباضات شکمی و تست فرمالین) مورد آزمایش قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون­ آماری آنالیز واریانس یک­طرفه -ANOVA)  (one wayو پس آزمون Tukey با هم مقایسه شدند و P کمتر از 0/05 اختلاف معنادار را نشان می داد.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند در تست های پرش دم، انقباضات شکمی و فرمالین کامپفرول اثرات ضد دردی معناداری در مقایسه با گروه های سالین و DMSO داشت P<0.01) ). تزریق توام کپسایسین و کامپفرول با دوز 1/5 میلی گرم بر رت هم اثر ضد دردی معناداری در مقایسه با گروه کامپفرول 1/5 میلی گرم بر رت نشان داد اگرچه هم افزا نبود P<0.05) ). علاوه بر این، بکارگیری همزمان کپسازپین و کامپفرول با دوز 1/5 میلی گرم بر رت اثرات ضددردی کامپفرول را کاهش دادP<0.05) ).
نتیجه‌گیری: کامپفرول دارای اثرات ضد دردی حاد و التهابی بوده و حداقل بخشی از این اثرات را از طریق بر هم کنش با گیرنده های وانیلوئیدی نوع یک اعمال می‌کند.
متن کامل [PDF 790 kb]   (302 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1398/10/17 | پذیرش: 1398/11/17 | انتشار: 1398/10/20