دوره 18، شماره 4 - ( مجله علمی پژوهان، تابستان 1399 )                   جلد 18 شماره 4 صفحات 31-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه علوم پزشکی همدان
2- دانشگاه علوم پزشکی همدان ، behzadiman@yahoo.com
چکیده:   (1301 مشاهده)
زمینه و هدف : سلامت روان توانایی مقاومت در برابر مشکلات است و هوش هیجانی توانایی درک و کنترل هیجانات بوده و به زندگی نظم و ثبات می بخشد. این مطالعه با هدف بررسی همبستگی سلامت روان و هوش هیجانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان انجام شد.
روش بررسی : این پژوهش از نوع مشاهده ای توصیفی-تحلیلی و همبستگی بود که بر روی 94 دانشجوی اتاق عمل  دانشکده پیراپزشکی همدان در سال 1398انجام شد. نمونه گیری بصورت سرشماری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل پرسشنامه هوش هیجانی ایمنی و همکاران 2018 ، پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و پرسشنامه  استاندارد پیشرفت تحصیلی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16  تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها : تحلیل داده ها نشان داد که بین هوش هیجانی و سلامت روان دانشجویان اتاق عمل ترم های چهار (858/0r=) و شش (932/0r=) و هشت  (846/0r=) رابطه ی خطی مستقیم ، مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی( میانگین معدل) دانشجویان اتاق عمل ترم های چهار (867/0r=) و شش  (818/0r=) و هشت  (766/0r=) رابطه ی خطی مستقیم، مثبت و معناداری وجود دارد. ضمنا بین سلامت روان و پیشرفت تحصیلی( میانگین معدل) دانشجویان اتاق عمل ترم های چهار (837/0r=) و شش  (814/0r=) و هشت  (798/0r=) رابطه ی خطی مستقیم ، مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه  نشان داد  هر چه هوش هیجانی و سلامت روان دانشجویان در مقاطع محتلف تحصیلی بیشتر باشد سبب پیشرفت تحصیلی دانشجویان میگردد.
     
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی و علوم بالینی
دریافت: 1398/11/25 | پذیرش: 1399/1/14 | انتشار: 1399/3/25