دوره 11، شماره 3 - ( مجله علمی پژوهان، بهار 1392 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 16-21 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- گروه آموزشی گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران ، dr.mraee@yahoo.com
چکیده:   (4351 مشاهده)

مقدمه: اوتیسم یک ناتوانی رشدی مادام العمر است که با مشکل شدید در روابط اجتماعی، ارتباط و رفتار مشخص می شود. با توجه به مشکلات تعامل اجتماعی این کودکان و ضعف مداخلات مهارت اجتماعی در ایجاد انگیزه، در این مطالعه تاثیر روش درمانی پاسخ محور با کاربرد انگیزه بر مهارت اجتماعی کودکان اوتیستیک مورد بررسی قرار گرفته است.

روش کار: در این مداخله کار آزمایی بالینی با گروه کنترل، طبق معیار های ورود و خروج،30 فرد اوتیستیک 11_6 ساله که دو به دو از نظر سن و جنس و میانگین طول گفته همتا بودند، از کلینیک های مخصوص افراد اوتیستیک شهر همدان انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. جلسات به صورت فردی در طی 3ماه(هفته ای دو جلسه 60 دقیقه ای )برگزار شد. افراد هر دو گروه قبل و بعد از مداخله با استفاده از پرسشنامه مهارت های ارتباطی کودکان برای ارزیابی مهارت اجتماعی ارزیابی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS نسخه 18 و آزمون های آمار توصیفی و آزمون کوواریانس انجام یافت.

یافته ها: یافته های مطالعه نشان داد که طبق آزمون کوواریانس بین قبل و بعد از مداخله در دو گروه تغییرات معناداری در مهارت اجتماعی(P<0/001)در دو گروه مداخله وجود دارد.

نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان دهنده ی تاثیر روش درمانی پاسخ محور بر مهارت های اجتماعی کودکان اوتیستیک می باشد و بهتر است در مداخلات در مانی این روش درمانی نیز به کار برده شود.

متن کامل [PDF 521 kb]   (1284 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي |
دریافت: 1393/6/21 | پذیرش: 1393/6/21 | انتشار: 1393/6/21