هیئت تحریریهدکتر اکرم رنجبر
مدیر مسئول و عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
a.ranjbarumsha.ac.ir
دکتر مجید براتی
سردبیر و عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
Baratiumsha.ac.ir
دکتر لیلی تاپاک
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
l.tapakumsha.ac.ir
دکتر محمد یوسف علیخانی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
alikhaniumsha.ac.ir
دکتر میثم سلیمانی بدیع
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
m.soleymaniumsha.ac.ir
دکتر هادی پیری دوگاهه
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
h.peeridogaheharums.ac.ir
دکتر جمال شمس
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
J_shamsyahoo.com
دکتر منوچهر کرمی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
ma.karamiumsha.ac.ir
دکتر وحید راشدی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی ایران
kavehsums.ac.ir
دکتر مهدی اله قلی حاجی بهزاد
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
m.hajibehzadumsha.ac.ir
دکتر زهرا معصومی قاضی نوری
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
zahramid2001yahoo.com
دکتر سالار بختیاری
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
bakhtiyaribiogmail.com
دکتر فرزاد جلیلیان
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
f_jalilianyahoo.com
دکتر لیلا غلامی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
l.gholamihotmail.com
دکتر حسن قاسمی
عضو هیئت تحریریه
دانشکده علوم پزشکی آبادان
zahramid2001yahoo.com
دکتر سمیه کرمی مهاجری
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
somayyehkaramigmail.com
دکتر قاسم آذریان
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
gh_azarianyahoo.com
خانم زهرا تسلیمی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی همدان
za_t520ymail.com
دکتر فرزاد رضایی
عضو هیئت تحریریه
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
far_rezaeikums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb