مجله علمی پژوهان- درباره نشریه
درباره مجله علمی پژوهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در راستای گسترش روز افزون فعالیت های پژوهشی در کشور و نیز لزوم آگاهی جامعه علمی کشور از دستاوردهای پژوهشی دیگر پژوهشگران، مجله علمی پژوهان متعلق به مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان با هدف آشنایی پژوهشگران کشور بویژه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی با دستاوردهای جدید به زبان فارسی (همراه با چکیده انگلیسی) در قالب مقالات اصیل پژوهشی، مروری، مروری نظام مند، گزارش کوتاه و گزارش مورد، در زمینه های علوم پزشکی، پیراپزشکی، پرستاری و مامایی، داروسازی، دندانپزشکی، علوم بهداشتی، روانشناسی و علوم توانبخشی و سایر حوزه های مرتبط با علوم پزشکی به صورت فصلنامه منتشر می شود. 

مجله علمی پژوهان در پایگاه های زیر نمایه شده است:

DOAJ, SID, DJRI, Index Copernicus, Journal TOCs, Genamics JournalSeek, Open Access Library, RICEST, CiteFactor, Iranmedex, Magiran, Google Scholar, Urlichs Web, Electronic Journals Library (EZB), Universal Impact Factor, Educational Research Abstract (ERA), ResearchBib

 

صاحب امتیاز: مرکز پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان

مدیر مسئول: دکتر اکرم رنجبر

سردبیر: دکتر مجید براتی

مدیر اجرایی: مریم افشاری

آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان، مرکز پژوهش دانشجویان

کد پستی: 6517838678

تلفکس: 38380357-081                        ایمیل: PSJ@umsha.ac.ir                       وب سایت: PSJ.umsha.ac.ir 

شاپای چاپی: 7863-1029                   شاپای الکترونیک: 6276-2423

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهان:
http://psj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب