مجله علمی پژوهان- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مجله علمی پژوهان با هدف ارتقای سطح دانش علمی و آشنا نمودن پژوهشگران به ویژه دانشجویان گرامی با پژوهش ها و دست‌ آوردهای تازه علمی، به زبان فارسی (همراه با چکیده انگلیسی) و به صورت فصلنامه منتشر می گردد. این مجله مقالات اصیل پژوهشی (Original Articles)، مقالات مروری (Review Articles)، مقالات مروری نظامند (Systematic Review Articles)، گزارش مورد (Case Report)، گزارش کوتاه (Brief Report) و نامه به سردبیر (Letter to the Editor) را در تمامی حوزه های سلامت کودکان و نوجوانان برای چاپ می‌پذیرد. همچنین مقالات مداخله ای، تحلیلی و کاربردی نسبت به مقالات صرفا توصیفی و بدون تحلیل کاربردی مناسب در اولویت بررسی و چاپ قرار می گیرند.

دامنه مطالب مورد نظر در این بخش شامل موارد زیر است:
    - رفتارهای تغذیه ای 
    -
فعالیت فیزیکی 
    -
سوء مصرف مواد
   - سلامت روان
    - سلامت دهان و دندان
    - پیشگیری از آسیب ها
   - پیشگیری، درمان و توانبخشی بیماری ها
   - رشد و تکامل
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهان:
http://psj.umsha.ac.ir/find-1.42.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب