دوره 20، شماره 3 - ( مجله علمی پژوهان، تابستان 1401 )                   جلد 20 شماره 3 صفحات 168-158 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.UT.PSYEDU.REC.1399.032


XML English Abstract Print


1- گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2- گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران ، afrooz@ut.ac.ir
3- گروه روان‌شناسی، دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده:   (417 مشاهده)
سابقه و هدف: نشانگان داون، موجب ایجاد مشکلات مختلفی در کودکان مبتلا می‌شود و این امر سبب می‌گردد، این گروه از کودکان نیازهای آموزشی و توانبخشی منحصر به فردی داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف طراحی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه‌ی نیازسنجی مشکلات آموزشی و توانبخشی کودکان دارای نشانگان داون انجام گرفت.
مواد و روش‌‌ها: روش پژوهش از نوع ترکیبی بود. جامعه‌ی آماری بخش کیفی، شامل درمانگران کودکان دارای نشانگان داون در سال ۱۴۰۰ در شهر اصفهان بود. بدین منظور، ۲۰ نفر از درمانگران این حوزه به صورت هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی نیز حجم نمونه، ۱۵۰ نفر در نظر گرفته شد که به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش در مرحله‌ی کیفی، مصاحبه‌ی نیمه‌ ساختاریافته و در بخش کمی «پرسش‌نامه‌ی نیازسنجی کودکان دارای نشانگان داون- فرم درمانگر» بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی، تمام مصاحبه‌ها روی کاغذ پیاده شد و سپس تمام موضوعات مهم در چند مرحله، کدگذاری گردید. جهت تجزیه و تحلیل بخش کمی پژوهش، روایی محتوایی، تحلیل مواد، همسانی درونی و بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کیفی مصاحبه‌ها نشان داد که نیازهای این کودکان در ۶ دسته‌ی شناختی، زبانی، حرکتی، اجتماعی و هیجانی، یادگیری و آموزش و مهارت‌های زندگی روزمره قرار می‌گیرد. حداقل و حداکثر (Content validity ratio) CVR برابر با ۰/۸ و ۱ می‌باشد و (Content validity index) CVI نیز برابر با ۰/۹۷ برآورد گردید. نتایج حاصل از همبستگی گویه‌ها با نمره‌ی کل مقیاس، بیانگر آن است که همه‌ی گویه‌ها، همبستگی معنی‌داری با نمره‌ی کل دارند. تحلیل عاملی اکتشافی وجود ۶ عاملی با بار عاملی قابل ‌قبول را تأیید کرد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برابر با ۰/۷۷ بود. ضریب باز‌آزمایی نیز برابر با ۰/۷۳ به دست آمد.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که پرسش‌نامه از ویژگی‌های روان‌سنجی قابل ‌قبولی برخوردار است و می‌توان از آن در فعالیت‌های پژوهشی و توانبخشی بهره برد.
متن کامل [PDF 1096 kb]   (178 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی و روانپزشکی
دریافت: 1400/7/17 | پذیرش: 1400/10/6 | انتشار: 1401/6/19

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.