مجله علمی پژوهان- لیست داوران مجله
داوران همتا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/5 | 
داوران سال ۱۴۰۰
داوران سال ۱۳۹۹
داوران سال ۱۳۹۸
داوران سال ۱۳۹۷
داوران سال ۱۳۹۶
داوران سال ۱۳۹۵
نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهان:
http://psj.umsha.ac.ir/find.php?item=1.135.48.fa
برگشت به اصل مطلب