مجله علمی پژوهان- درباره نشریه
درباره مجله علمی پژوهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

در راستای گسترش روزافزون فعالیت های پژوهشی در کشور و نیز لزوم آگاهی جامعه علمی کشور از دستاوردهای پژوهشی دیگر پژوهشگران، مجله علمی پژوهان متعلق به  دانشگاه علوم پزشکی همدان با هدف آشنایی پژوهشگران کشور به ویژه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی با دستاوردهای جدید به زبان فارسی (همراه با چکیده انگلیسی) در قالب مقالات اصیل پژوهشی، مروری، مروری نظام مند و متاآنالیز، گزارش کوتاه و گزارش مورد، در زمینه سلامت کودکان و نوجوانان به صورت فصلنامه منتشر می شود. این مجله امکان مشاهده و دانلود مقالات را برای تمامی افراد آزاد گذاشته است و  تنها با مراجعه به سایت مجله به مطالب آن دسترسی خواهند داشت.

مجله علمی پژوهان در پایگاه های زیر نمایه شده است:

DOAJ, SID, DJRI, Index Copernicus, Journal TOCs, Genamics JournalSeek, Open Access Library, RICEST, CiteFactor, Iranmedex, Magiran, Google Scholar, Urlichs Web, Electronic Journals Library (EZB), Universal Impact Factor, Educational Research Abstract (ERA), ResearchBib

 

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی همدان

مدیر مسئول: مرتضی شمسی زاده

سردبیر: دکتر یونس محمدی

مدیر اجرایی: دکتر فاطمه پاک راد

آدرس: همدان، بلوار شهید فهمیده، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان همدان، مرکز پژوهش دانشجویان

کد پستی: ۶۵۱۷۸۳۸۶۷۸

تلفکس: ۳۸۳۸۰۳۵۷-۰۸۱                        ایمیل: PSJumsha.ac.ir                       وب سایت: PSJ.umsha.ac.ir 

شاپای چاپی: ۷۸۶۳-۱۰۲۹                   شاپای الکترونیک: ۶۲۷۶-۲۴۲۳

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی پژوهان:
http://psj.umsha.ac.ir/find-1.40.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب