دوره 19، شماره 3 - ( مجله علمی پژوهان، بهار 1400 )                   جلد 19 شماره 3 صفحات 40-34 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Badri Gargari R, Fathi Azar E, Nemati S, Mohammadi D. Effectiveness of Forgiveness Training Program on Self-compassion among Victim of Bullying Students. Pajouhan Sci J 2021; 19 (3) :34-40
URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-723-fa.html
بدری گرگری رحیم، فتحی‌آذر اسکندر، نعمتی شهروز، محمدی دل‌آرام. اثربخشی برنامه آموزش بخشایشگری بر شفقت به خود در دانش‌آموزان قربانی قلدری. مجله علمی پژوهان. 1400; 19 (3) :34-40

URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-723-fa.html


1- استاد، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
2- دانشیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3- دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ، delarammohamadi23@gmail.com
چکیده:   (6606 مشاهده)
سابقه و هدف: قلدری در مدارس مشکلی جهانی است که پیامدهای منفی بسیاری بر افراد درگیر دارد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش بخشایشگری بر شفقت به خود در دانش آموزان قربانی قلدری بود.
مواد و روش‌‌ها: روش پژوهش از نوع نیمه‌تجربی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل با پیگیری یک ماهه بود. از جامعه دانش‌آموزان متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 1398-99، نمونه‌ای متشکل از 32 دانش‌آموز قربانی قلدری انتخاب شد و در دو گروه 16 نفری به‌صورت تصادفی قرار گرفتند. گروه آزمایش 10 جلسه مداخله آموزش بخشایشگری دریافت کرد. بعد از اتمام آموزش پس‌آزمون گرفته و با استفاده از روش کوواریانس تحلیل شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسش‌نامه قربانی قلدری، مقیاس شفقت به خود و بسته آموزش بخشایشگری بود.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد آموزش بخشایشگری بر شفقت به خود در دانش‌آموزان قربانی قلدری در سطح 0/01 P < تأثیر مثبتی دارد و می‌تواند 96 درصد از واریانس شفقت به خود را با توان (1) تبیین کند.
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، آموزش بخشایشگری می‌تواند روش قابل قبولی برای کاهش عواقب رفتارهای قلدری با افزایش صفت بخشیدن، ترویج محیط پذیرش و همدلی، احترام و محبت در مدارس باشد.
متن کامل [PDF 502 kb]   (1753 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی و علوم بالینی
دریافت: 1400/3/24 | پذیرش: 1400/3/10 | انتشار: 1400/3/10

فهرست منابع
1. Ttofi MM, Farrington DP, Lösel F. Interrupting the continuity from school bullying to later internalizing and externalizing problems: findings from cross-national comparative studies. Journal of School Violence. 2014; 13(1):1-4. https://doi.org/10.1080/15388220.2013.857345 [DOI:10.1080/15388220.2013.857346]
2. van Rensburg EJ, Raubenheimer J. Does forgiveness mediate the impact of school bullying on adolescent mental health? Journal of Child & Adolescent Mental Health. 2015; 27(1):25-39. [DOI:10.2989/17280583.2014.955502] [PMID]
3. Monks CP, Coyne I. Bullying in different contexts. Cambridge: Cambridge University Press; 2011. [DOI:10.1017/CBO9780511921018]
4. Juvonen J, Graham S. Bullying in schools: the power of bullies and the plight of victims. Annual Review of Psychology. 2014;65:159-85. [DOI:10.1146/annurev-psych-010213-115030] [PMID]
5. Balakrishnan V. Actions, emotional reactions and cyberbullying-From the lens of bullies, victims, bully-victims and bystanders among Malaysian young adults. Telematics and Informatics. 2018;35(5):1190-200. [DOI:10.1016/j.tele.2018.02.002]
6. Cho S, Lee JM. Explaining physical, verbal, and social bullying among bullies, victims of bullying, and bully-victims: assessing the integrated approach between social control and lifestyles-routine activities theories. Children and Youth Services Review. 2018;91:372-82. [DOI:10.1016/j.childyouth.2018.06.018]
7. Baldwin JR, Arseneault L, Caspi A, Fisher HL, Moffitt TE, Odgers CL, et al. Childhood victimization and inflammation in young adulthood: a genetically sensitive cohort study. Brain, Behavior, and Immunity. 2018;67:211-7. [DOI:10.1016/j.bbi.2017.08.025] [PMID] []
8. Chung JY, Sun MS, Kim HJ. What makes bullies and victims in Korean elementary schools? Children and Youth Services Review. 2018;94:132-9. [DOI:10.1016/j.childyouth.2018.09.035]
9. Chu XW, Fan CY, Liu QQ, Zhou ZK. Cyberbullying victimization and symptoms of depression and anxiety among Chinese adolescents: examining hopelessness as a mediator and self-compassion as a moderator. Computers in Human Behavior. 2018;86:377-86. [DOI:10.1016/j.chb.2018.04.039]
10. Vettese LC, Dyer CE, Li WL, Wekerle C. Does self-compassion mitigate the association between childhood maltreatment and later emotion regulation difficulties? A preliminary investigation. International Journal of Mental Health and Addiction. 2011;9(5):480-91. [DOI:10.1007/s11469-011-9340-7]
11. Bensimon M. Victimization in light of self-compassion: development towards communal compassion. Aggression and Violent Behavior. 2017;35:44-51. [DOI:10.1016/j.avb.2017.06.002]
12. Neff KD, Faso DJ. Self-compassion and well-being in parents of children with autism. Mindfulness. 2015;6(4):938-47. [DOI:10.1007/s12671-014-0359-2]
13. Parris L, Varjas K, Meyers J, Henrich C, Brack J. Coping with bullying: the moderating effects of self-reliance. Journal of School Violence. 2019;18(1):62-76. [DOI:10.1080/15388220.2017.1387131]
14. Doyle ST, Sullivan TN. Longitudinal relations between peer victimization, emotion dysregulation, and internalizing symptoms among early adolescents. The Journal of Early Adolescence. 2017;37(2):165-91. [DOI:10.1177/0272431615594458]
15. Gardner SE, Betts LR, Stiller J, Coates J. The role of emotion regulation for coping with school-based peer-victimisation in late childhood. Personality and Individual Differences. 2017;107:108-13. [DOI:10.1016/j.paid.2016.11.035]
16. Neff KD, McGehee P. Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and Identity. 2010;9(3):225-40. [DOI:10.1080/15298860902979307]
17. Zhang H, Chi P, Long H, Ren X. Bullying victimization and depression among left-behind children in rural China: roles of self-compassion and hope. Child Abuse & Neglect. 2019;96:104072. [DOI:10.1016/j.chiabu.2019.104072] [PMID]
18. Neff KD, Hsieh YP, Dejitterat K. Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure. Self and Identity. 2005;4(3):263-87. [DOI:10.1080/13576500444000317]
19. Yarnell LM, Neff KD. Self-compassion, interpersonal conflict resolutions, and well-being. Self and Identity. 2013;12(2):146-59. [DOI:10.1080/15298868.2011.649545]
20. Sakiz H, Sariçam H. Self-compassion and forgiveness: the protective approach against rejection sensitivity. The International Journal of Human and Behavioral Science. 2015;1(2):10-21. [DOI:10.19148/ijhbs.58217]
21. Williams EC. Self-compassion and self-forgiveness as mediated by rumination, shame-proneness, and experiential avoidance: implications for mental and physical health. Nashville, Tennessee: Tennessee State University; 2015.
22. Wade NG, Hoyt WT, Kidwell JE, Worthington EL Jr. Efficacy of psychotherapeutic interventions to promote forgiveness: a meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology. 2014;82(1):154. [DOI:10.1037/a0035268] [PMID]
23. Chung MS. Relation between lack of forgiveness and depression: the moderating effect of self-compassion. Psychological Reports. 2016;119(3):573-85. [DOI:10.1177/0033294116663520] [PMID]
24. Brodar KE, Crosskey LB, Thompson RJ Jr. The relationship of self-compassion with perfectionistic self-presentation, perceived forgiveness, and perceived social support in an undergraduate Christian community. Journal of Psychology and Theology. 2015;43(4):231-42. [DOI:10.1177/009164711504300401]
25. Kato T. Effects of partner forgiveness on romantic break-ups in dating relationships: a longitudinal study. Personality and Individual Differences. 2016;95:185-9. [DOI:10.1016/j.paid.2016.02.050]
26. Stackhouse MR. Trait forgiveness as a predictor of state forgiveness and positive work outcomes after victimization. Personality and Individual Differences. 2019;149:209-13. [DOI:10.1016/j.paid.2019.06.006]
27. Badri R, Hosseini SA, Hashemi T, Mir Nasab MM. Designing the integrated anti-bullying program and determination of its effectiveness in reducing of victimization of middle school students. Journal of Instruction and Evaluation. 2018;11(41):55-81.
28. Neff KD. The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity. 2003;2(3):223-50. [DOI:10.1080/15298860309027]
29. Khanjani S, Foroughi AA, Sadghi K, Bahrainian SA. Psychometric properties of Iranian version of self compassion scale (short form). Pejouhandeh Journal.2016;21(5):282-9.
30. Enright RD, Knutson JA, Holter AC, Baskin T, Knutson C. Waging peace through forgiveness in Belfast, Northern Ireland II: educational programs for mental health improvement of children. Journal of Research in Education. 2007;17(1):63-78.
31. Woodyatt L, Wenzel M, Ferber M. Two pathways to self‐forgiveness: a hedonic path via self‐compassion and a eudaimonic path via the reaffirmation of violated values. British Journal of Social Psychology. 2017;56(3):515-36. [DOI:10.1111/bjso.12194] [PMID]
32. Jordan JV. Empathy, mutuality and therapeutic change: clinical implications of a relational model. Women's growth in connection: writings from the stone center. New York: Guilford Press; 1991. P. 283-90.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb