دوره 21، شماره 3 - ( مجله علمی پژوهان، تابستان 1402 )                   جلد 21 شماره 3 صفحات 223-213 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.IAU.KHUISF.REC.1401.114


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Saniei Abadeh S, Sajjadian I, Bahramipour Esfahani M. Effectiveness of Schema Therapy on Emotion Regulation and Social Competence in Children with Disruptive Mood Dysregulation Disorder. Pajouhan Sci J 2023; 21 (3) :213-223
URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-1018-fa.html
صنیعی آباده سایه‌ناز، سجادیان ایلناز، بهرامی‌پور اصفهانی منصوره. اثربخشی طرحواره درمانی بر تنظیم هیجان و کفایت اجتماعی در کودکان دارای اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر. مجله علمی پژوهان. 1402; 21 (3) :213-223

URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-1018-fa.html


1- گروه روان شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
2- گروه روان شناسی بالینی، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران ، i.sajjadian@khuisf.ac.ir
چکیده:   (1242 مشاهده)
سابقه و هدف: اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر از جمله اختلالات خلقی است که علی‌رغم ایجاد مشکلات عملکردی در زمینه‌های مختلف دارای چالش‌های متعدد درمانی است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر تنظیم هیجان و کفایت اجتماعی در کودکان دارای اختلال بی نظمی خلق اخلاگر انجام شد.
مواد و روش ها: روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل پسران ۸ تا ۱۱ سال دارای اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر شهر اصفهان بودند که به مراکز تخصصی مشاوره کودک شهر اصفهان مراجعه کردند. از میان آن‌ها ۳۰ کودک به همراه مادرشان به شیوه هدفمند انتخاب شده و در دو گروه ۱۵ نفره (آزمایش و گواه) به صورت تصادفی قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان Garnefski و همکاران (۲۰۰۷) و پرسشنامه کفایت اجتماعی ادراک شده Anderson Boucher و همکاران (۲۰۰۷) بود. گروه آزمایش طی ۱۰ جلسه (۶۰ دقیقه‌ برای کودک و ۳۰ دقیقه‌ برای مادر) تحت درمان قرار گرفتند و گروه کنترل هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد تأثیر طرح‌واره درمانی بر تنظیم هیجان و کفایت اجتماعی معنادار و در مرحله پیگیری پایداری خود را حفظ کرده است (۰/۰۰۱>p).
نتیجه‌گیری: بنا بر نتایج این پژوهش، برای بهبود تنظیم هیجان و کفایت اجتماعی کودکان دارای اختلال بی‌نظمی خلق اخلالگر می‌توان از طرح‌واره درمانی استفاده نمود.
متن کامل [PDF 1313 kb]   (836 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: روانشناسی و روانپزشکی
دریافت: 1402/2/25 | پذیرش: 1402/5/21 | انتشار: 1402/6/31

فهرست منابع
1. Ogundele MO. Behavioural and emotional disorders in childhood: A brief overview for paediatricians. World J Clin Pediatr. 2018;7(1):9-26. [DOI:10.5409/wjcp.v7.i1.9] [PMID] []
2. Clayborne ZM, Varin M, Colman I. Systematic review and meta-analysis: adolescent depression and long-term psychosocial outcomes. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2019 Jan 1;58(1):72-9. [DOI:10.1016/j.jaac.2018.07.896] [PMID]
3. Hannigan LJ, Walaker N, Waszczuk MA, McAdams TA, Eley TC. Aetiological influences on stability and change in emotional and behavioural problems across development: a systematic review. Psychopathol Rev. 2017;4(1):52-108. [DOI:10.5127/pr.038315] [PMID] []
4. Roy AK, Lopes V, Klein RG. Disruptive mood dysregulation disorder: a new diagnostic approach to chronic irritability in youth. Am J Psychiatry. 2014;171(9):918-24. [DOI:10.1176/appi.ajp.2014.13101301] [PMID] []
5. American Psychiatric Association AP, American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV. Washington, DC: American psychiatric association; 2020.
6. Leibenluft E. Severe mood dysregulation, irritability, and the diagnostic boundaries of bipolar disorder in youths. Am J Psychiatry. 2011;168(2):129-42. [DOI:10.1176/appi.ajp.2010.10050766] [PMID] []
7. Brotman MA, Kircanski K, Stringaris A, Pine DS, Leibenluft E. Irritability in youths: a translational model. Am J Psychiatry. 2017;174(6):520-32. [DOI:10.1176/appi.ajp.2016.16070839] [PMID]
8. Orri M, Galera C, Turecki G, Boivin M, Tremblay RE, Geoffroy MC, et al. Pathways of association between childhood irritability and adolescent suicidality. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2019;58(1):99-107. [DOI:10.1016/j.jaac.2018.06.034] [PMID]
9. Crowell JA. Development of emotion regulation in typically developing children. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2021;30(3):467-74. [DOI:10.1016/j.chc.2021.04.001] [PMID]
10. Te Brinke LW, Menting AT, Schuiringa HD, Deković M, Weisz JR, De Castro BO. Emotion regulation training as a treatment element for externalizing problems in adolescence: A randomized controlled micro-trial. Behav Res Ther. 2021;143:103889. [DOI:10.1016/j.brat.2021.103889] [PMID]
11. Otterpohl N, Schwinger M, Wild E. Exploring the interplay of adaptive and maladaptive strategies: Prevalence and functionality of anger regulation profiles in early adolescence. JEA. 2016;36(8):1042-69. [DOI:10.1177/0272431615593174]
12. Carlson GA, Singh MK, Amaya-Jackson L, Benton TD, Althoff RR, Bellonci C, et al. Narrative review: impairing emotional outbursts: what they are and what we should do about them. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2023;62(2):135-150. [DOI:10.1016/j.jaac.2022.03.014] [PMID]
13. Hatami E, Pourmohamadreza Tajrishi M, Sajedi F, Bakhshi E. The effect of emotion regulation training on behavioral problems in children with intellectual disability. Development Pscychol. 2022;18(71):167-80.
14. Eisenberg N, Fabes RA, Bernzweig J, Karbon M, Poulin R, Hanish L. The relations of emotionality and regulation to preschoolers' social skills and sociometric status. Child Dev. 1993;64(5):1418-38. [DOI:10.2307/1131543] [PMID]
15. Hamaidi DA, Mattar JW, Arouri YM. Emotion regulation and its relationship to social competence among kindergarten children in Jordan. EJCE. 2021;10(1):66-76. [DOI:10.13187/ejced.2021.1.66]
16. Eisenberg N, Spinrad TL, Eggum ND. Emotion-related self-regulation and its relation to children's maladjustment. Annu Rev Clin Psychol. 2010;6:495-525. [DOI:10.1146/annurev.clinpsy.121208.131208] [PMID] []
17. Zeman J, Cassano M, Perry-Parrish C, Stegall S. Emotion regulation in children and adolescents. J Dev Behav Pediatr. 2006;27(2):155-68. [DOI:10.1097/00004703-200604000-00014] [PMID]
18. Hill AL, Degnan KA, Calkins SD, Keane SP. Profiles of externalizing behavior problems for boys and girls across preschool: the roles of emotion regulation and inattention. Dev Psychol. 2006;42(5):913-28. [DOI:10.1037/0012-1649.42.5.913] [PMID]
19. Brown BB, Prinstein MJ, editors. Encyclopedia of adolescence. Academic Press; 2011.
20. Huber L, Plötner M, Schmitz J. Social competence and psychopathology in early childhood: a systematic review. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2019;28:443-59. [DOI:10.1007/s00787-018-1152-x] [PMID]
21. Hukkelberg S, Keles S, Ogden T, Hammerstrøm K. The relation between behavioral problems and social competence: A correlational Meta-analysis. BMC Psychiatry. 2019;19(1):1-4. [DOI:10.1186/s12888-019-2343-9] [PMID] []
22. Yang Y, Qi Y, Cui Y, Li B, Zhang Z, Zhou Y, et al. Emotional and behavioral problems, social competence and risk factors in 6-16-year-old students in Beijing, China. PLoS One. 2019;14(10):e0223970. [DOI:10.1371/journal.pone.0223970] [PMID] []
23. Butler AC, Chapman JE, Forman EM, Beck AT. The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. Clin Psychol Rev. 2006;26(1):17-31. [DOI:10.1016/j.cpr.2005.07.003] [PMID]
24. Sukhodolsky DG, Kassinove H, Gorman BS. Cognitive-behavioral therapy for anger in children and adolescents: A meta-analysis. Aggress Violent Behav. 2004;9(3):247-69. [DOI:10.1016/j.avb.2003.08.005]
25. Tudor ME, Ibrahim K, Bertschinger E, Piasecka J, Sukhodolsky DG. Cognitive-behavioral therapy for a 9-year-old girl with disruptive mood dysregulation disorder. Clin Case Stud. 2016;15(6):459-75. [DOI:10.1177/1534650116669431] [PMID] []
26. Linke J, Kircanski K, Brooks J, Perhamus G, Gold AL, Brotman MA. Exposure-based cognitive-behavioral therapy for disruptive mood dysregulation disorder: An evidence-based case study. Behav Ther. 2020;51(2):320-33. [DOI:10.1016/j.beth.2019.05.007] [PMID] []
27. Van Wijk-Herbrink, M. F., Broers, N. J., Roelofs, J., & Bernstein, D. P. (2017). Schema therapy in adolescents with disruptive behavior disorders. The International Journal of Forensic Mental Health, 16(3), 261-279. [DOI:10.1080/14999013.2017.1352053]
28. Young J, Kloskov J, Vyshar M. Schema therapy: practical guide for clinicians. Arjmand Publishers; 2003.
29. Loose C, Graaf P, Zarbock G, Holt RA. Schema Therapy with Children and Adolescents: A Practitioner's Guide. 9th ed. UK: Pavilion Publishing and Media Ltd; 2020.
30. Schilder DL, van Wijk‐Herbrink MF, Groenman AP, van den Hoofdakker BJ. The mediating role of externalising and healthy schema modes in the relationship between early maladaptive schemata and overt behaviours in adolescent boys with offending behaviours, and a comparison of their early schemata with those of typically developing boys. Crim Behav Ment Health. 2021;31(2):109-19. [DOI:10.1002/cbm.2192] [PMID] []
31. Santos AC, Arriaga P, Daniel JR, Cefai C, Melo MH, Psyllou A, et al. Social and emotional competencies as predictors of student engagement in youth: a cross-cultural multilevel study. Stud High Educ. 2023;48(1):1-9. [DOI:10.1080/03075079.2022.2099370]
32. Roelofs J, Muris P, van Wesemael D, Broers NJ, Shaw I, Farrell J. Group-schematherapy for adolescents: Results from a naturalistic multiple case study. J Child Fam Stud. 2016;25:2246-57. [DOI:10.1007/s10826-016-0391-z] [PMID] []
33. Karimipour A, Asgari P, Makvandi B, Johari Fard R. Effects of schema therapy for children and adolescents on the externalizing behaviors of the adolescents referred to the counseling centers in Ahvaz, Iran. J Health Rep Technol. 2021;7(4):e118076. [DOI:10.5812/ijhls.118076]
34. Rahbar Karbasdehi F, Hosseinkhanzadeh A A, Shakerinia I. The Effectiveness of Schema Therapy on Cognitive Emotion Regulation and Social Self- Efficacy in Adolescents with Epilepsy. Shefaye Khatam. 2021;9(3):64-72. [DOI:10.52547/shefa.9.3.64]
35. Yazdani M, Hafezi F, Ehteshamzadeh P, Dasht Bozorgi Z. Efficacy of group schema therapy on difficulty in emotion regulation and aggression in adolescent girls. J Psychol Stud. 2021;16(4):59-76.
36. Khasareh H, Pouladi Reyshahri A, Mohammadi S. The effectiveness of schema therapy on resilience and social adjustment in female adolescents in Kerman. JMPR. 2023;17(68):115-22.
37. Dabaghi Zarif S, Rezaei S. Group schema therapy training on social adjustment in maladaptive students. MEJDS. 2020;10:82.
38. Delavar A. Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences. Tehran: Roshd Publishing; 2019.
39. Mashhadi A, Hasani J, Mirdoraghi F. Factor structure, reliability and validity of Persian version of the cognitive emotion regulation questionnaire-children form (CERQ-K-P). JFMH. 2012;14(55):59-246.
40. Ranjbar M, Hajloo N, Gholami F. Psychometric properties of Persian version of Perceived Social Competence Scale in adolescents. Soc Psychol Res. 2016;5(20):99.
41. Joas J, Möhler E. Maternal bonding in early infancy predicts childrens' social competences in preschool age. Front Psychiatry. 2021;12:687535. [DOI:10.3389/fpsyt.2021.687535] [PMID] []

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb