دوره 22، شماره 1 - ( مجله علمی پژوهان، زمستان 1402 )                   جلد 22 شماره 1 صفحات 41-31 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dehghan Nasab A, Azadian E. Relationship between Fundamental Movement Skills and Variability in Postural Control: Comparison of Children with and without Intellectual Disability. Pajouhan Sci J 2024; 22 (1) :31-41
URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-1030-fa.html
دهقان نسب آزاده، آزادیان الهه. رابطه‌ی توانایی های حرکتی بنیادی و تغییرپذیری در کنترل قامت: مقایسه‌ی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر با کودکان عادی. مجله علمی پژوهان. 1402; 22 (1) :31-41

URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-1030-fa.html


1- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
2- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران ، azadian1@yahoo.com
چکیده:   (291 مشاهده)
سابقه و هدف: کودکان کم‌توان ذهنی (ID) علاوه­ بر اختلالاتی که در عملکردهای ذهنی دارند، در مهارت­ های ادراکی و حرکتی نیز دچار اختلال هستند که ممکن است به ضعف تعادلی و افزایش ریسک سقوط در این افراد منجر شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه‌ی بین توانایی ­های حرکتی بنیادی و تغییرپذیری در کنترل قامت و مقایسه‌ی آن‌ها در کودکان کم­توان ذهنی آموزش­ پذیر با کودکان عادی بود.
مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی بود که ۳۴ دختر کم­ توان ذهنی و ۳۰ کودک همتا و سالم با دامنه‌ی سنی ۷ تا  ۱۳ سال در آن شرکت کردند. متغیرهای تعادلی شامل دامنه‌ی حرکات، تغییرپذیری و سرعت حرکات مرکز فشار (CoP) با استفاده از تخته‌ی نیروی کیستلر و در وضعیت ایستادن تندم (Tandem) و جفت‌پا روی سطح پایدار و ناپایدار ارزیابی شدند. توانایی­ های بنیادی نیز با آزمون رشد حرکتی درشت ویرایش سوم (TGMD-۳) بررسی شد. از روش تی تست مستقل و تحلیل واریانس ویژه‌ی داده­ های تکراری برای بررسی اختلاف بین­ گروهی و درون­ گروهی در متغیرهای تعادلی استفاده شد. آزمون من‌یوویتنی و اسپیرمن نیز برای بررسی اختلاف بین‌گروهی و رابطه‌ی بین متغیرها به کار رفت. تمامی تجزیه‌وتحلیل­ های آماری با نرم ­افزار SPSS با ۰/۰۵>P ارزیابی شد.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که کودکان ID در مقیاس­ های آزمون TGMD-۳ نمره‌ی کمتری نسبت به گروه کنترل دارند (۰/۰۵>P). تغییرپذیری در ثبات قامت و دامنه‌ی حرکات CoP در گروه ID به‌طور معنی­ داری کمتر از گروه کنترل بود (۰/۰۵>P)، ولی اختلاف بین دو گروه در سرعت حرکات در تمام شرایط معنی­ دار نبود (۰/۰۵<P). نتایج رابطه­ سنجی نیز نشان داد که رابطه‌ی متوسط و معنی ­داری بین اکثیر مقیاس ­های جابه‌جایی و کنترل شیء با متغیرهای تعادلی وجود دارد (۰/۰۵>P).
نتیجه‌گیری: نتایج نشان­ دادند کـه کـودکان کم­ توان ذهنی در توانایی ­هـای بنیادی و تعادلی دچـار اختلال هستند. تغییرپذیری در کنترل قامت، به‌ویژه در جهت قدامی‌خلفی، می­تواند به افزایش ریسک سقوط منجر شود. مداخلات تعادلی ممکن است بر بهبود توانایی ­های بنیادی در کودکان ID و همچنین، افراد بدون اختلالات ذهنی، تأثیرگذار باشد.
متن کامل [PDF 1131 kb]   (78 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: توانبخشی
دریافت: 1402/3/27 | پذیرش: 1402/10/12 | انتشار: 1402/12/29

فهرست منابع
1. Trew M, Everett T. Human movement: an introductory text: Churchill Livingstone; 2005.
2. Westendorp M, Hartman E, Houwen S, Smith J, Visscher C. The relationship between gross motor skills and academic achievement in children with learning disabilities. Research in developmental disabilities. 2011;32(6):2773-9. [DOI:10.1016/j.ridd.2011.05.032] [PMID]
3. Dolva A-S, Coster W, Lilja M. Functional performance in children with Down syndrome. The American journal of occupational therapy. 2004;58(6):621-9. [DOI:10.5014/ajot.58.6.621] [PMID]
4. Hartman E, Houwen S, Scherder E, Visscher C. On the relationship between motor performance and executive functioning in children with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research. 2010;54(5):468-77. [DOI:10.1111/j.1365-2788.2010.01284.x] [PMID]
5. Skinner RA, Piek JP. Psychosocial implications of poor motor coordination in children and adolescents. Human movement science. 2001;20(1-2):73-94. [DOI:10.1016/S0167-9457(01)00029-X] [PMID]
6. Suominen G, Marttila J, Loovis E, Rintala P. Comparative Analysis of fundamental motor skills in Finnish children with and without intellectual disability: A replication study. European Psychomotricity Journal. 2021;13.
7. Schalock RL, Luckasson RA, Shogren KA, Borthwick-Duffy S, Bradley V, Buntinx WH, et al. The renaming of mental retardation: Understanding the change to the term intellectual disability. Intellectual and developmental disabilities. 2007;45(2):116-24. [DOI:10.1352/1934-9556(2007)45[116:TROMRU]2.0.CO;2] [PMID]
8. Pineda RC, Krampe RT, Vanlandewijck Y, Van Biesen D. Reliability of center of pressure excursion as a measure of postural control in bipedal stance of individuals with intellectual disability: A pilot study. Plos one. 2020;15(10):e0240702. [DOI:10.1371/journal.pone.0240702] [PMID] []
9. Ghobadi M, Naderi S, Azadian E. The Relationship between Balance Performance and Working Memory Capacity in Individuals with and without Down Syndrome. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2019;8(2):129-37.
10. Gkotzia E, Venetsanou F, Kambas A. Motor proficiency of children with autism spectrum disorders and intellectual disabilities: a review. European Psychomotricity Journal. 2017;9(1):46-69.
11. Lloyd M. Physical activity of individuals with intellectual disabilities: challenges and future directions. Current Developmental Disorders Reports. 2016;3:91-3. [DOI:10.1007/s40474-016-0079-5]
12. Rintala P, Loovis EM. Measuring motor skills in Finnish children with intellectual disabilities. Perceptual and motor skills. 2013;116(1):294-303. [DOI:10.2466/25.10.PMS.116.1.294-303] [PMID]
13. Westendorp M, Houwen S, Hartman E, Visscher C. Are gross motor skills and sports participation related in children with intellectual disabilities? Research in developmental disabilities. 2011;32(3):1147-53. [DOI:10.1016/j.ridd.2011.01.009] [PMID]
14. Zikl P, Holoubková N, Karásková H, Veselíková TB. Gross motor skills of children with mild intellectual disabilities. International Journal of Educational and Pedagogical Sciences. 2013;7(10):2789-95.
15. Klavina A, Ostrovska K, Campa M. Fundamental movement skill and physical fitness measures in children with disabilities. European Journal of Adapted Physical Activity. 2017;10(1):28-37. [DOI:10.5507/euj.2017.004]
16. Einarsson IÞ, Jóhannsson E, Daly D, Arngrímsson SÁ. Physical activity during school and after school among youth with and without intellectual disability. Research in Developmental Disabilities. 2016;56:60-70. [DOI:10.1016/j.ridd.2016.05.016] [PMID]
17. Krause S, Ware R, McPherson L, Lennox N, O'Callaghan M. Obesity in adolescents with intellectual disability: Prevalence and associated characteristics. Obesity research & clinical practice. 2016;10(5):520-30. [DOI:10.1016/j.orcp.2015.10.006] [PMID]
18. Phillips AC, Holland AJ. Assessment of objectively measured physical activity levels in individuals with intellectual disabilities with and without Down's syndrome. PloS one. 2011;6(12):e28618. [DOI:10.1371/journal.pone.0028618] [PMID] []
19. Cuesta-Vargas AI, Paz-Lourido B, Rodriguez A. Physical fitness profile in adults with intellectual disabilities: differences between levels of sport practice. Research in developmental disabilities. 2011;32(2):788-94. [DOI:10.1016/j.ridd.2010.10.023] [PMID]
20. Barnett L, Hinkley T, Okely AD, Salmon J. Child, family and environmental correlates of children's motor skill proficiency. Journal of science and medicine in sport. 2013;16(4):332-6. [DOI:10.1016/j.jsams.2012.08.011] [PMID]
21. Balayi E, Sedaghati P. Comparison of Postural Control and Functional Balance in Individuals People with Intellectual Disabilities with and Without Developmental Coordination Disorder. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2021;28(11): 3184-3194. [DOI:10.18502/ssu.v28i11.5219]
22. Kachouri H, Borji R, Baccouch R, Laatar R, Rebai H, Sahli S. The effect of a combined strength and proprioceptive training on muscle strength and postural balance in boys with intellectual disability: An exploratory study. Research in developmental disabilities. 2016;53-54:367-76. [DOI:10.1016/j.ridd.2016.03.003] [PMID]
23. Enkelaar L, Smulders E, van Schrojenstein Lantman-de Valk H, Geurts AC, Weerdesteyn V. A review of balance and gait capacities in relation to falls in persons with intellectual disability. Research in developmental disabilities. 2012;33(1):291-306. [DOI:10.1016/j.ridd.2011.08.028] [PMID]
24. Galli M, Rigoldi C, Mainardi L, Tenore N, Onorati P, Albertini G. Postural control in patients with Down syndrome. Disability and Rehabilitation. 2008;30(17):1274-8. [DOI:10.1080/09638280701610353] [PMID]
25. Lipowicz A, Bugdol MN, Szurmik T, Bibrowicz K, Kurzeja P, Mitas AW. Body balance analysis of children and youth with intellectual disabilities. Journal of Intellectual Disability Research. 2019;63(11):1312-23. [DOI:10.1111/jir.12671] [PMID]
26. Rigoldi C, Galli M, Mainardi L, Crivellini M, Albertini G. Postural control in children, teenagers and adults with Down syndrome. Research in developmental disabilities. 2011;32(1):170-5. [DOI:10.1016/j.ridd.2010.09.007] [PMID]
27. Yu C, Li J, Liu Y, Qin W, Li Y, Shu N, et al. White matter tract integrity and intelligence in patients with mental retardation and healthy adults. Neuroimage. 2008;40(4):1533-41. [DOI:10.1016/j.neuroimage.2008.01.063] [PMID]
28. Hall JM, Thomas MJ. Promoting physical activity and exercise in older adults with developmental disabilities. Topics in Geriatric Rehabilitation. 2008;24(1):64-73. [DOI:10.1097/01.TGR.0000311407.09178.55]
29. Bibrowicz K, Szurmik T, Wodarski P, Michnik R, Mysliwiec A, Barszcz J, et al. Quality of body posture and postural stability in people with intellectual disability playing volleyball. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2019;21:23-30.
30. Kim B, Youm C, Park H, Lee M, Noh B. Characteristics of gait variability in the elderly while walking on a treadmill with gait speed variation. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021;18(9):4704. [DOI:10.3390/ijerph18094704] [PMID] []
31. Shelton AD, McTaggart EM, Allen JL, Mercer VS, Franz JR. Slowing down to preserve balance in the presence of optical flow perturbations. Gait & Posture. 2022;96:365-70. [DOI:10.1016/j.gaitpost.2022.07.002] [PMID]
32. Gamwell HE, Wait SO, Royster JT, Ritch BL, Powell SC, Skinner JW. Aging and gait function: Examination of multiple factors that influence gait variability. Gerontology and Geriatric Medicine. 2022;8:23337214221080304. [DOI:10.1177/23337214221080304] [PMID] []
33. Gomeñuka NA, Oliveira HB, Silva ES, Costa RR, Kanitz AC, Liedtke GV, et al. Effects of Nordic walking training on quality of life, balance and functional mobility in elderly: A randomized clinical trial. PLoS One. 2019;14(1):e0211472. [DOI:10.1371/journal.pone.0211472] [PMID] []
34. Pal J, Hale L, Mirfin-Veitch B, Claydon L. Injuries and falls among adults with intellectual disability: A prospective New Zealand cohort study. Journal of Intellectual and Developmental Disability. 2013;39(1):35-44. [DOI:10.3109/13668250.2013.867929]
35. Hsieh K, Rimmer J, Heller T. Prevalence of falls and risk factors in adults with intellectual disability. American journal on intellectual and developmental disabilities. 2012;117(6):442-54. [DOI:10.1352/1944-7558-117.6.442] [PMID]
36. Ho P, Bulsara M, Downs J, Patman S, Bulsara C, Hill A-M. Incidence and prevalence of falls in adults with intellectual disability living in the community: a systematic review. JBI Evidence Synthesis. 2019;17(3):390-413. [DOI:10.11124/JBISRIR-2017-003798] [PMID]
37. Ho P, Bulsara M, Patman S, Downs J, Bulsara C, Hill AM. Incidence and associated risk factors for falls in adults with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research. 2019;63(12):1441-52. [DOI:10.1111/jir.12686] [PMID]
38. Mohammadi F, Bahram A, Khalaji H, Ghadiri F. The Validity and Reliability of Test of Gross Motor Development - 3rd Edition among 3-10 Years Old Children in Ahvaz. Jundishapur Scientific Medical Journal. 2017;16(4):379-91.
39. Wilson RB, Enticott PG, Rinehart NJ. Motor development and delay: advances in assessment of motor skills in autism spectrum disorders. Current opinion in neurology. 2018;31(2):134-139. [DOI:10.1097/WCO.0000000000000541] [PMID] []
40. Rocchi L, Chiari L, Horak F. Effects of deep brain stimulation and levodopa on postural sway in Parkinson's disease. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry. 2002;73(3):267-74. [DOI:10.1136/jnnp.73.3.267] [PMID] []
41. Wagner MO, Haibach PS, Lieberman LJ. Gross motor skill performance in children with and without visual impairments-Research to practice. Research in developmental disabilities. 2013;34(10):3246-52. [DOI:10.1016/j.ridd.2013.06.030] [PMID]
42. Woodmansee C, Hahne A, Imms C, Shields N. Comparing participation in physical recreation activities between children with disability and children with typical development: A secondary analysis of matched data. Research in developmental disabilities. 2016;49-50:268-76. [DOI:10.1016/j.ridd.2015.12.004] [PMID]
43. Fadaei Dehcheshmeh M, Shamsi Majelan A, Jafari SR, Samami N, Daneshmandi H. Comparison of the Quality of Life and Physical Fitness in Males and Female Athletes with Intellectual Disability Participating in Iranian Special Olympics. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine. 2019;8(4):82-91.
44. Ghanbarzadeh A, Azadian E, Majlesi M, Jafarnezhadgero AA, Akrami M. Effects of Task Demands on Postural Control in Children of Different Ages: A Cross-Sectional Study. Applied Sciences. 2022;12(1):113. [DOI:10.3390/app12010113]
45. Masani K, Vette AH, Abe MO, Nakazawa K. Center of pressure velocity reflects body acceleration rather than body velocity during quiet standing. Gait & posture. 2014;39(3):946-52. [DOI:10.1016/j.gaitpost.2013.12.008] [PMID]
46. Ueta K, Okada Y, Nakano H, Osumi M, Morioka S. Effects of voluntary and automatic control of center of pressure sway during quiet standing. Journal of motor behavior. 2015;47(3):256-64. [DOI:10.1080/00222895.2014.974496] [PMID]
47. Pierce SR, Paremski AC, Skorup J, Stergiou N, Senderling B, Prosser LA. Linear and nonlinear measures of postural control in a toddler with cerebral palsy: Brief report. Pediatric Physical Therapy. 2020;32(1):80-3. [DOI:10.1097/PEP.0000000000000669] [PMID]
48. Lipsitz LA, Goldberger AL. Loss of'complexity'and aging: potential applications of fractals and chaos theory to senescence. Jama. 1992;267(13):1806-9. [DOI:10.1001/jama.1992.03480130122036]
49. Manor B, Costa MD, Hu K, Newton E, Starobinets O, Kang HG, et al. Physiological complexity and system adaptability: evidence from postural control dynamics of older adults. Journal of Applied Physiology. 2010;109(6):1786-91. [DOI:10.1152/japplphysiol.00390.2010] [PMID] []
50. Stergiou N, Yu Y, Kyvelidou A. A perspective on human movement variability with applications in infancy motor development. Kinesiology Review. 2013;2(1):93-102. [DOI:10.1123/krj.2.1.93]
51. Stergiou N, Decker LM. Human movement variability, nonlinear dynamics, and pathology: is there a connection? Human movement science. 2011;30(5):869-88. [DOI:10.1016/j.humov.2011.06.002] [PMID] []

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb