دوره 20، شماره 4 - ( مجله علمی پژوهان، پاییز 1401 )                   جلد 20 شماره 4 صفحات 224-217 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.UMSHA.REC.1399.109


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Cheraghi F, Khalili A, Fayazi A, Tapak L, Familmotaghi A. Investigating the Relationship between Self-management and Headache Severity, Quality of Life and Physical Activity in Children with Migraine. Pajouhan Sci J 2022; 20 (4) :217-224
URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-811-fa.html
چراغی فاطمه، خلیلی آرش، فیاضی افشین، تاپاک لیلی، فامیل متقی افسانه. بررسی ارتباط خودمدیریتی با شدت سر درد، کیفیت زندگی و فعالیت جسمانی کودکان مبتلا به میگرن. مجله علمی پژوهان. 1401; 20 (4) :217-224

URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-811-fa.html


1- گروه پرستاری کودکان، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- گروه پرستاری کودکان، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، afsanehfamilmotaghi@gmail.com
چکیده:   (977 مشاهده)
سابقه و هدف: میگرن، یک بیماری مزمن و شایع‌ترین نوع سر درد ناتوان‌کننده در کودکان است. هدف مطالعه‌ی حاضر، تعیین ارتباط خودمدیریتی با شدت سر درد، کیفیت زندگی و فعالیت جسمانی کودکان مبتلا به میگرن بود.
مواد و روش‌‌ها: در این بررسی مقطعی،۲۰۰ کودک مبتلا به میگرن مزمن مراجعه‌کننده به درمانگاه بیمارستان بعثت و کلینیک امام خمینی شهر همدان در سال‌های ۱۳۹۸-۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش پرسش‌نامه‌های اطلاعات جمعیت‌شناختی، مراحل دگرگونی درد، بررسی تأثیر سر درد، کیفیت زندگی Kindle و فعالیت جسمانی بود. آزمون آنالیز واریانس و همبستگی Pearson جهت تحلیل داده‌ها استفاده شد. سطح معنی‌داری (۰/۰۵ > P) بود.
یافته‌ها: آزمون آنالیز واریانس یک‌طرفه نشان داد که بین میانگین نمرات خودمدیریتی سر درد و طول مدت حملات میگرن بر حسب شدت سر درد، اختلاف معنیدار آماری وجود ندارد. بین نمره‌ی شدت سر درد با کیفیت زندگی و تعداد علائم سر درد میگرنی ارتباط مستقیم و معنی‌دار (۰/۰۵ > P) و با تعداد حملات میگرن در ماه ارتباط معکوس و معنی‌داری (۰/۰۱ > P) وجود داشت. بین میانگین تعداد حملات میگرن در ماه و شدت سر درد، اختلاف معنی‌دار آماری وجود داشت (۰/۰۱ > P).
نتیجه‌گیری: خودمدیریتی با شدت سر درد، کیفیت زندگی و فعالیت جسمانی ارتباطی نداشت اما، سر درد شدید موجب کاهش کیفیت زندگی و کاهش تعداد علائم و افزایش تعداد حملات میگرن در ماه شد.
متن کامل [PDF 699 kb]   (1416 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: پزشکی و علوم بالینی
دریافت: 1400/7/11 | پذیرش: 1400/8/19 | انتشار: 1401/9/30

فهرست منابع
1. Nieswand V, Richter M, Gossrau G. Epidemiology of headache in children and adolescents-another type of pandemia. Curr Pain Headache Rep. 2020;24(10):62. [DOI:10.1007/s11916-020-00892-6] [PMID] []
2. Abu‐Arafeh I, Razak S, Sivaraman B, Graham C. Prevalence of headache and migraine in children and adolescents: A systematic review of population‐based studies. Dev Med Child Neurol. 2010;52(12):1088-97. [DOI:10.1111/j.1469-8749.2010.03793.x] [PMID]
3. Özge A, Şaşmaz T, Buğdaycı R, Cakmak SE, Kurt AÖ, Kaleağası SH, et al. The prevalence of chronic and episodic migraine in children and adolescents. Eur J Neurol. 2013;20(1):95-101. [DOI:10.1111/j.1468-1331.2012.03795.x] [PMID]
4. Barnes NP. Migraine headache in children. BMJ Clin Evid. 2015;2015:0318.
5. Scher AI, Bigal ME, Lipton RB. Comorbidity of migraine. Curr Opin Neurol. 2005;18(3):305-10. [DOI:10.1097/01.wco.0000169750.52406.a2] [PMID]
6. Orr SL, Kabbouche MA, O'Brien HL, Kacperski J, Powers SW, Hershey AD. Paediatric migraine: evidence-based management and future directions. Nat Rev Neurol. 2018;14(9):515-27. [DOI:10.1038/s41582-018-0042-7] [PMID]
7. Bryant M, Bryant BL. Headaches in children. InnovAiT. 2019;12(2):79-83. [DOI:10.1177/1755738018810729]
8. Probyn K, Bowers H, Mistry D, Caldwell F, Underwood M, Patel S, et al. Non-pharmacological self-management for people living with migraine or tension-type headache: a systematic review including analysis of intervention components. BMJ Open. 2017;7(8):e016670. [DOI:10.1136/bmjopen-2017-016670] [PMID] []
9. Franek J. Self-management support interventions for persons with chronic disease: an evidence-based analysis. Ont Health Technol Assess Ser. 2013;13(9):1-60.
10. Baljani E, Rahimi Z, Sasan A. The effect of self-management programs on the quality of life in patients undergoing hemodialysis. Nurs Midwifery J. 2014;12(9):815-24.S
11. Shahhamze M, Fasihi Harandy T, Kabir K, Montazeri A, Asadi Shoki M, Saee V. The relationship between self-management and quality of life in epileptic patients who referred to Iranian epilepsy association [in Persian]. J Health Care. 2017;19(2):189-98.
12. Short AL. Impact of self-management on disability and self-efficacy in adults with chronic migraine. Columbia, MO: University of Missouri; 2019.
13. Kerns RD, Rosenberg R. Predicting responses to self-management treatments for chronic pain: application of the pain stages of change model. Pain. 2000;84(1):49-55. [DOI:10.1016/S0304-3959(99)00184-0] [PMID]
14. Khosrvi S, Sadeghi M, Yabndhe M. Persian-McGill pain questionnaire translation, adaptation and reliability in cancer patients: a brief report [in Persian]. Tehran Univ Med J. 2013;71(1):53-8.
15. Seifpour T, Morshedi H, Mohammadi Zeidi I. The effect of stage of change education based on the use of pain coping mechanisms in female patients with migraine [in Persian]. J Birjand Univ Med Sci. 2019;26(4):300-14. [DOI:10.32592/JBirjandUnivMedSci.2019.26.4.102]
16. Stewart WF, Lipton RB, Kolodner K, Liberman J, Sawyer J. Reliability of the migraine disability assessment score in a population‐based sample of headache sufferers. Cephalalgia. 1999;19(2):107-14. [DOI:10.1046/j.1468-2982.1999.019002107.x] [PMID]
17. Zandifar A, Banihashemi M, Haghdoost F, Masjedi SS, Manouchehri N, Asgari F, et al. Reliability and validity of the persian headache impact test (HIT-6) questionnaire across migraine and tension type headache. Pain Pract. 2014;14(7):625-31. [DOI:10.1111/papr.12120] [PMID]
18. Yaghmaei F, Aminzade S, Alavi Majd H, Rassouli M, Noorian M. Translation and evaluation of psychometric properties of the KINDL Questionnaire [in Persian]. Payesh. 2012;11(6):841-7.
19. Treuth MS, Hou N, Young DR, Maynard LM. Validity and reliability of the Fels physical activity questionnaire for children. Med Sci Sports Exerc. 2005;37(3):488-95. [DOI:10.1249/01.MSS.0000155392.75790.83] [PMID]
20. Dehnavee M, Servaty H. The relationship between developmental core motor skills and physical activity level in third and fourth grade students [in Persian]. Proceeding of the Natinal Conference on Sport Science, Health, Prevention and Championship Development; 2016 May 12; Ghazvin, Iran.
21. Nezami NA, Zarei A, Tojari F, Hezaveh SHS. Correlation between parental support and physical activity, children's perception of parental support, social sense and neighborhood environment with child physical activity [in Persian]. JHPM. 2020;9(2):45-55.
22. Nøst TH, Steinsbekk A, Bratås O, Grønning K. Short-term effect of a chronic pain self-management intervention delivered by an easily accessible primary healthcare service: a randomised controlled trial. BMJ Open. 2018;8(12): e023017. [DOI:10.1136/bmjopen-2018-023017] [PMID] []
23. Faedda N, Cerutti R, Verdecchia P, Migliorini D, Arruda M, Guidetti V. Behavioral management of headache in children and adolescents. J Headache Pain. 2016;17(1):80. [DOI:10.1186/s10194-016-0671-4] [PMID] []
24. Nicholas MK, Asghari A, Blyth FM, Wood BM, Murray R, McCabe R, et al. Self-management intervention for chronic pain in older adults: a randomised controlled trial. Pain. 2013;154(6):824-35. [DOI:10.1016/j.pain.2013.02.009] [PMID]
25. Koller LS, Diesner SC, Voitl P. Quality of life in children and adolescents with migraine: an Austrian monocentric, cross-sectional questionnaire study. BMC Pediatr. 2019;19(1):164. [DOI:10.1186/s12887-019-1537-0] [PMID] []
26. Miller J, MacDermid JC, Walton DM, Richardson J. Chronic pain self-management support with pain science education and exercise (COMMENCE): study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2015;16(1):462. [DOI:10.1186/s13063-015-0994-5] [PMID] []
27. Amin FM, Aristeidou S, Baraldi C, Czapinska-Ciepiela EK, Ariadni DD, Di Lenola D, et al. The association between migraine and physical exercise. J Headache Pain. 2018;19(1):83. [DOI:10.1186/s10194-018-0902-y] [PMID] []
28. Maistrello LF, Rafanelli M, Turolla A. Manual therapy and quality of life in people with headache: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Curr Pain Headache Rep. 2019;23(10):78. [DOI:10.1007/s11916-019-0815-8] [PMID]
29. Kashikar-Zuck S, Zafar M, Barnett KA, Aylward BS, Strotman D, Slater SK, Allen JR, Lecates SL, Kabbouche MA, Ting TV, Hershey AD, Powers SW. Quality of life and emotional functioning in youth with chronic migraine and juvenile fibromyalgia. Clin J Pain. 2013;29(12):1066-72. [DOI:10.1097/AJP.0b013e3182850544] [PMID] []

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb