دوره 21، شماره 2 - ( مجله علمی پژوهان، بهار 1402 )                   جلد 21 شماره 2 صفحات 72-64 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.UMSHA.REC.1401.395


XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khalili A, Borzou S R, Khatiban M, Cheraghi F. Nursing Process of an Adolescence Patient with Hyperglycemia According to King's Goal Attainment Model: A Case Study. Pajouhan Sci J 2023; 21 (2) :64-72
URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-967-fa.html
خلیلی آرش، برزو سید رضا، خطیبان مهناز، چراغی فاطمه. فرآیند پرستاری مددجوی نوجوان مبتلا به هایپرگلایسمی طبق مدل دستیابی به هدف کینگ: یک مطالعه موردی. مجله علمی پژوهان. 1402; 21 (2) :64-72

URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-967-fa.html


1- گروه پرستاری کودکان، مرکز تحقیقات مراقبت از مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- گروه پرستاری داخلی جراحی، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری های مزمن (منزل)، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
3- گروه پرستاری داخلی جراحی، مرکز تحقیقات مراقبت از مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- گروه پرستاری کودکان، مرکز تحقیقات مراقبت از بیماری‌های مزمن (منزل)، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، f_cheraghi@gmail.com
چکیده:   (1377 مشاهده)
سابقه و هدف: وجود بیش‌ازحد قند در پلاسمای خون (هایپرگلایسمی) می‌تواند باعث افزایش اضطراب، افسردگی و استرس در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک و درنتیجه کنترل نامناسب بیماری و افت کیفیت زندگی مددجو شود. این مطالعه به‌منظور ارائه‌ی فرایند پرستاری مددجوی نوجوان مبتلا به هایپرگلایسمی، بر اساس الگوی دستیابی به هدف کینگ انجام شد.
مواد و روش ها: در مطالعه‌ی موردی حاضر، نمونه‌ی پژوهش، مددجویی نوجوان با هایپرگلایسمی بود که مکرراً به بیمارستان مراجعه می‌کرد و بستری‌شده بود. بدین منظور انتخاب نمونه از طریق جامعه‌ی قابل دسترس  پژوهش، یعنی نوجوانان بستری در بخش کودکان همدان با تشخیص هایپرگلایسمی انجام شد. گردآوری داده‌ها از طریق پرونده‌ی مددجو، مصاحبه با مددجو، مشاهده‌ی مددجو، خانواده، پزشک و پرستار انجام شد. فرایند پرستاری طبق الگوی دستیابی به هدف کینگ، پس از پذیرش درخواست پژوهشگر توسط مددجو در روز آخر بستری در بیمارستان آغاز شد. مراحل فرایند پرستاری یعنی بررسی، تشخیص پرستاری، تعیین اهداف مشترک و اولویت‌بندی، تراکنش بر اساس ترجیحات مددجو و ارزیابی سطح دستیابی به اهداف توسط مددجو با مقایسه قبل و بعد در طیف ۲- تا ۲+ به‌صورت تجزیه‌وتحلیل کیفی انجام شد.
یافته‌ها: یافته‌های مطالعه نشان داد که نوجوان دیابتی درک مناسبی از عوامل مؤثر بر پایداری سطح قند خون در محدوده طبیعی نداشت، اما با اجرای فرایند پرستاری و درک شرایط مؤثر بر هایپرگلایسمی ، آمادگی لازم را برای برقراری تعامل با پرستار پیدا کرد. یافته‌ها به چهار تشخیص پرستاری و دوازده هدف مراقبتی منجر شد. در ارزشیابی مشخص شد که مددجوی نوجوان بعد از اجرای فرایند پرستاری موفق شد به‌خوبی پایداری سطح قند خون در محدوده طبیعی را تجربه نماید.
نتیجه‌گیری: فرایند پرستاری طبق الگوی کینگ در مددجوی مطالعه شده توانست باعث پایداری سطح قند خون در محدوده طبیعی شود. بنابراین، می‌توان فرایند پرستاری را طبق الگوی کینگ در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک برای پایداری سطح قند خون در محدوده طبیعی پیشنهاد داد.
متن کامل [PDF 1077 kb]   (661 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش مورد | موضوع مقاله: علوم پایه
دریافت: 1401/8/10 | پذیرش: 1401/9/6 | انتشار: 1402/3/31

فهرست منابع
1. WHO. Classification of diabetes mellitus; 2019.
2. Olsen S, Åsvold B, Frier B, Aune S, Hansen L, Bjørgaas M. Hypoglycaemia symptoms and impaired awareness of hypoglycaemia in adults with type 1 diabetes: the association with diabetes duration. Diabet Med. 2014;31(10):1210-7. [DOI:10.1111/dme.12496] [PMID]
3. Reno CM, Litvin M, Clark AL, Fisher SJ. Defective counterregulation and hypoglycemia unawareness in diabetes: mechanisms and emerging treatments. Endocrinol Metab Clin North Am. 2013;42(1):15-38. [DOI:10.1016/j.ecl.2012.11.005] [PMID] []
4. Demir G, Özen S, Çetin H, Darcan Ş, Gökşen D. Effect of Education on Impaired Hypoglycemia Awareness and Glycemic Variability in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2019;11(2):189-95. [DOI:10.4274/jcrpe.galenos.2019.2019.0009] [PMID] []
5. DiMeglio LA, Acerini CL, Codner E, Craig ME, Hofer SE, Pillay K, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Glycemic control targets and glucose monitoring for children, adolescents, and young adults with diabetes. Pediatr Diabetes. 2018;19:105-14. [DOI:10.1111/pedi.12737] [PMID]
6. Chinoy A, Banerjee I, Flanagan SE, Ellard S, Han B, Mohamed Z, et al. Focal congenital hyperinsulinism as a cause for sudden infant death. Pediatr Dev Pathol. 2019;22(1):65-9. [DOI:10.1177/1093526618765376] [PMID]
7. Gϋemes M, Rahman SA, Kapoor RR, Flanagan S, Houghton JAL, Misra S, et al. Hyperinsulinemic hypoglycemia in children and adolescents: Recent advances in understanding of pathophysiology and management. Rev Endocr Metab Disord. 2020;21(4):577-97. [DOI:10.1007/s11154-020-09548-7] [PMID] []
8. Hosieni F, Ravari A, Akbari A. The effect of communicating with patients using peplau model on patients' satisfaction with the provided nursing cares at the cardiac intensive care unit. Iran J Nurs. 2017;29(104):36-45. [DOI:10.29252/ijn.29.104.36]
9. Lucidi P, Porcellati F, Bolli GB, Fanelli CG. Prevention and management of severe hypoglycemia and hypoglycemia unawareness: Incorporating sensor technology. Curr Diab Rep. 2018;18(10):83. [DOI:10.1007/s11892-018-1065-6] [PMID]
10. Hockenberry MJ, Wilson D. Wong's nursing care of infants and children-E-book. Elsevier Health Sciences; 2018.
11. Adib-Hajbaghery M, Tahmouresi M. Nurse-patient relationship based on the imogene King's theory of goal attainment. NMS. 2018;7(3):141. [DOI:10.4103/nms.nms_10_17]
12. Hojjatoleslami S, Cheraghi F, Borzou SR, Payamani F, Khatiban M. Nursing process of a client with acute coronary syndrome based on king's goal attainment model: a case study. JNE. 2021;10(1):55-67.
13. Hegge MJ. A Book review of nursing theories and nursing practice , edited by marlaine C. Smith.(2020). FA Davis Company. Nurs Sci Q. 2021;34(1):98-9. [DOI:10.1177/0894318420965202]
14. Kaakinen JR, Coehlo DP, Steele R, Robinson M. Family health care nursing: Theory, practice, and research. FA Davis; 2018.
15. Smith MC. Nursing theories and nursing practice. FA Davis; 2019.
16. Araújo ES, Silva LD, Moreira TM, Almeida PC, Freitas MC, Guedes MV. Nursing care to patients with diabetes based on King's Theory. Rev Bras Enferm. 2018;71:1092-8. [DOI:10.1590/0034-7167-2016-0268] [PMID]
17. Alligood MR. Nursing theory: Utilization & application. Elsevier Health Sciences; 2013.
18. Payamani F, Cheraghi F, Borzou SR, Hojjatoleslami S, Khatiban M. Nursing process based on johnson's behavioral system model in patients with multiple sclerosis: Case report. JNE. 2020;9(2):19-26.
19. Varshoie Mr KM, Fallahiniya G, Soltanian A, Abbasi M. The effect of applying king theory on the self care self efficasy in cancer patients undergoing chemotherapy. [Msn Thesis]. Hamadan University Of Madical Sciences Faculty Of Nursing And Midwifery; 2014.
20. Crisp J, Douglas C, Rebeiro G, Waters D. Potter & perry's fundamentals of nursing ANZ edition-eBook. Elsevier Health Sciences; 2020.
21. Fawcett J, Desanto-Madeya S. Contemporary nursing knowledge: Analysis and evaluation of nursing models and theories. Fa Davis; 2012.
22. Heather HT, Kamitsuru S. Nursing diagnoses: definitions and classification 2018-2020. New York: Thieme Publishers; 2018.
23. Aliakbari F, Parvin N, Heidari M, Haghani F. Learning theories application in nursing education. J Educ Health Promot. 2015;4:2.
24. Turner-Stokes L. Goal attainment scaling (GAS) in rehabilitation: a practical guide. Clin Rehabil. 2009;23(4):362-70. [DOI:10.1177/0269215508101742] [PMID]
25. Karota E, Marlindawani Purba J, Simamora RH, Lufthiani, Siregar CT. Use of King's theory to improve diabetics self-care behavior. Enferm Clin. 2020;30:95-9. [DOI:10.1016/j.enfcli.2019.12.035]
26. Cheng MY. Using King's Goal Attainment Theory to facilitate drug compliance in a psychiatric patient. Hu Li Za Zhi. 2006;53(3):90-7.
27. Cho MK. Effect of health contract intervention on renal dialysis patients in Korea. Nurs Health Sci. 2013;15(1):86-93. [DOI:10.1111/nhs.12003] [PMID]
28. Joseph T, Naregal P. A study to assess the effectiveness of health education on knowledge with reference to prevention and home management of diarrhea among mothers of under five children in selected rural area at Karad Taluka. Int J Sci Res (IJSR). 2014;3(7):1329-33.
29. Aaron M, Nelson BW, Kaltsas E, Brown RW, Thomas LJ, Patel MR. Impact of goal setting and goal attainment methods on asthma outcomes: findings from an asthma self-management intervention for African American Women. Health Educ Behav. 2017;44(1):103-12. [DOI:10.1177/1090198116637858] [PMID] []
30. Elhawy LL, Hussein YHH, Eldeeb SM. Effect of caregiver's health education on patterns of self-management and glycemic control in pediatric Type 1 Diabetes. ECMA. 2021;39(2):83-93. [DOI:10.21608/ejcm.2021.167555]
31. Brorsson AL, Leksell J, Andersson Franko M, Lindholm Olinder A. A person‐centered education for adolescents with type 1 diabetes-A randomized controlled trial. Pediatric Diabetes. 2019;20(7):986-96. [DOI:10.1111/pedi.12888] [PMID]
32. Khalili A, Aghaei S, Doosti-Irani A, Razavi Z, Cheraghi F. Investigating the relationship between demographic characteristics and dimensions of virtual self-care of diabetic children. Pajouhan Sci J. 2020;19(1):38-43. [DOI:10.52547/psj.19.1.38]
33. Cheraghi F, Mortazavi S, Shamsaei F, Moghimbeigi A. Effect of education on management of blood glucose in children with diabetes. JNE. 2014;3(1):1-11.
34. Razavi Z, Pouya P, Seifrabiei MA, Sabzehei MK. Evaluation of blood glucose control using hba1c before and after four injections of insulin analogues in children with Diabetes Mellitus Type 1. Avicenna J Clin Med. 2018;25(2):92-8. [DOI:10.21859/ajcm.25.2.92]
35. Whittemore R, Liberti LS, Jeon S, Chao A, Minges KE, Murphy K, et al. Efficacy and implementation of an Internet psychoeducational program for teens with type 1 diabetes. Pediatric Diabetes. 2016;17(8):567-75. [DOI:10.1111/pedi.12338] [PMID] []
36. Burghardt K, Müller UA, Müller N, Kloos C, Kramer G, Jörgens V, et al. Adequate structured inpatient diabetes intervention in people with type 1 diabetes improves metabolic control and frequency of hypoglycaemia. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2020;128(12):796-803. [DOI:10.1055/a-0873-1465] [PMID]

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb