دوره 14، شماره 1 - ( مجله علمی پژوهان، پاییز 1394 )                   جلد 14 شماره 1 صفحات 71-64 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Najafi Vosogh R, Roshanaei G, Khazaei S, Safari M, Zahiri A, Bothaei J. Study of Tuberculosis epidemiology and its affected factors in Hamadan province, during the years 2007-2013. Pajouhan Sci J 2015; 14 (1) :64-71
URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-182-fa.html
نجفی وثوق رویا، روشنایی قدرت‎اله، خزایی سلمان، صفری ملیحه، ظهیری علی، بطحایی جلال. بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل و تعیین عوامل موثر بر آن در استان همدان طی سال‌های 1386-1392. مجله علمی پژوهان. 1394; 14 (1) :64-71

URL: http://psj.umsha.ac.ir/article-1-182-fa.html


1- دانشجوی کارشناس ارشد آمارزیستی، مرکز پژوهش دانشجویان، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
2- استادیار آمار زیستی، مرکز تحقیقات مدلسازی بیماری‌های غیرواگیر، دانشکده بهداشت، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ، gh.roshanaei@umsha.ac.ir
3- کارشناس ارشد اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
4- کارشناس ارشد آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
5- کارشناس بیماری‏های معاونت بهداشتی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
چکیده:   (6414 مشاهده)

مقدمه: بیماری سل شایع‌ترین علت مرگ ناشی از بیماری‌های عفونی در جهان است و از نظر بار جهانی بیماری، در رتبه دهم قرار دارد. با توجه به افزایش شیوع مجدد این بیماری و عدم کاهش بروز سل ریوی اسمیر مثبت در استان همدان، مطالعه حاضر به منظور بررسی اپیدمیولوژیک بیماری سل و شناسایی عوامل مرتبط با نوع سل در استان همدان انجام شد.

روش کار: در این مطالعه، پرونده 842 بیمار مبتلا به سل طی سال‌های 1386 تا 1392 مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان همدان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بیماران شامل سن، جنسیت، محل سکونت و وضعیت بیمار جمع‎آوری شد. تحلیل داده‎ها با روش آزمون کای دو و با نرم‎افزار 22 SPSS صورت گرفت.

یافته ها: میانگین سن بیماران 21/75±54/01 سال بود. 425 (50/4 درصد) نفر از بیماران زن بودند. 2/1 درصد بیماران مبتلا به ویروس HIV، 579 (68/7 درصد) نفر مبتلا به سل ریوی، و 412 (71/1 درصد) نفر اسمیر مثبت بودند. بین جنسیت و نوع سل رابطه آماری معنی‎داری وجود نداشت (0/81=P). بین محل سکونت و نوع سل رابطه معنی دار بود (0/005>P). همچنین ارتباط سن و نوع سل نیز معنی دار بود (0/01>P).

نتیجه گیری: در مطالعه حاضر بیشترین درصد مبتلایان به سل در گروه سنی بالای 70 سال قرار دارند. بنابراین توصیه می‌شود بیماریابی دقیق‌تری در این گروه سنی انجام شده تا خطر بروز بیماری کاهش یابد. همچنین با توجه به بالا بودن درصد ابتلای همزمان بیماری سل و HIV بیماریابی، آموزش و اقدامات پیشگیرانه جهت کنترل بیماری سل توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: اپیدمیولوژی، سل، میزان بروز، همدان
متن کامل [PDF 439 kb]   (8374 دریافت)    
نوع مطالعه: مقاله پژوهشي | موضوع مقاله: آمار زیستی و اپیدمیولوژی
دریافت: 1394/5/7 | پذیرش: 1394/7/26 | انتشار: 1395/2/4

فهرست منابع
1. Nasehi M, Mirhaghani L. National tuberculosis control guide. Tehran:Andishmand Publisher;2009. 5-21. (Persian)
2. The sixteenth global report on tuberculosis 2011. Available from: http://www.who.int/tb/publications/global _report/2011/gtbr11_executive_summary.pdf.
3. World Health Organization. Tuberculosis and diabetes; Collaborative framework for care and control oftuberculosis and diabetes. 2011. Available from: http://www.who.int./tb/publications/2011.
4. Gholami A, Moosavi L. Incidence rate of extra pulmonary tuberculosis in Urmia city during 2004-2007. Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty. 2010;8(2):83-89. (Persian)
5. World Health Organization. Global tuberculosis report 2012 (WHO/HTM/TB/2012.6). Geneva:The Organization;2012.
6. Mandell GBJ, Dolin R. Principles and practice of infectious disease. 6th Ed. Edinburgh, New York:Elsevier Churchill Livingstone;2005.
7. Arsang S, Kazemnejad A, Amani F. Epidemiology of tuberculosis in Iran (2001-2008). Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 2011;13(3):86-87. (Persian)
8. Khazaei S, Kousehlou Z, Karami M, Zahiri A, Bathaei J. Time to sputum conversion among patients with smear-positive pulmonary tuberculosis and its determinants: A retrospective cohort study in Hamadan Province, Iran. Iranian Journal of Epidemiology. 2013;9(1):32-40. (Persian)
9. TB situation in Iran.1nd ed. Tehran. Deputy Health Center for Disease Control Ministry of Health and based retrospective study;2008.
10. Gupta S, Shenoy VP, Mukhopadhyay C, Bairy I, Muralidharan S. Role of risk factors and socio_economic status in pulmonary tuberculosis: A search for the root cause in patients in a tertiary care hospital, south India. Tropical Medicine & International Health. 2011;16(1):74-78.
11. De Alencar Ximenes RA, Souza WV, Montarroyos UR, Diniz GT, Luna CF, Rodrigues LC. Is it better to be rich in a poor area or poor in a rich area? A multilevel analysis of a case_control study of social determinants of tuberculosis. International Journal of Epidemiology. 2009;38(5)1-10.
12. Portero Navio JL, Rubio Yuste M, Pasicatan M. Socio_economic determinants of knowledge and attitudes about tuberculosis among the general population of Metro Manila, Philippines. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2002;6(4):301-306.
13. Beiranvand R, Ghalavandi S, Delpisheh A, Sayemiri K, Salmanzadeh S. Epidemiology of Tuberculosis in south_west of Iran: A brief report. Tehran University Medical Journal. 2014;72(4):263-267. (Persian)
14. Farchi S, Mantovani J, Borgia P, Giorgi Rossi P. Tuberculosis incidence, hospitalisation prevalence and mortality in Lazio, Italy, 1997-2003. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2008;12(2):193-198.
15. Jamshidi K, Peyman H, Pakzad I, Delpisheh A. Trends and some risk factors for incidence of Tuberculosis in Ilam province (Western Iran). 2011;19(3):32-42. (Persian)
16. Ebrahimzadeh A, Sharifzadeh GR, Eshaghi S. The epidemiology of Tuberculosis in Birjand (1996-2006). Journal of Birjand University of Medical Sciences. 2009;16(1):31-38. (Persian)
17. Sofian M, Zarinfar N, Mirzaee M, Nejad A. Epidemiology of Tuberculosis in Arak, Iran. Koomesh. 2009;10(4):261-266. (Persian)
18. Moosazadeh M, Moradynejad M, Nasehi M, Bahrami S. Tuberculosis epidemic in Mazandaran. 18th National Congress on Tuberculosis. Sanandaj-Iran;2007. (Persian)
19. Khazaei S, Roshanaei G, Saatchi M, Rezaeian S, Zahiri A, Bathaei SJ. The epidemiological aspects of Tuberculosis in Hamadan province during 2005-2011. International Journal of Health Policy and Management. 2014;2(2):75-80. (Persian)
20. Amani F, Bashiri J, Sabzevari A, Garousi B, Nahan MN. Epidemiology of Tuberculosis in Ardabil, 2001-2005. 2007;7(3):236-241. (Persian)
21. Kiani F, Shahrakipoor M, Kiani M, Kahekhai A. The effect of some demographic, social and economic follow up of tuberculosis patients attending health centers in Zahedan city, 1996. Journal of Zanjan University of Medical Sciences. 2001;9(36):12-19. (Persian)
22. Saatchi M, Roshanaei G, Khazaei S, Zahiri A, Bathaei J. Assessment of epidemiology extra pulmonary Tuberculosis in Hamadan province 2006-2012. Pajouhan Scientific Journal. 2014;12(3):1-11. (Persian) [Google Scholar]
23. Setoudeh ME, Fararoei M. Incidence of tuberculosis in cities of Fars. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 1999;3(3):67-74. (Persian)
24. Moradi G, Eftekhar AH, Rahimi A, Esmaielnasab N. Evaluation of pulmonary Tuberculosis patients diagnosed in province Kurdistan from 2001-2002. Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine. 2006;11(34):49-53. (Persian)
25. Mohamadi Azni S, Mansourian A, Nokandeh Z. Epidemiological study of Tuberculosis in Damghan city (Iran) during 2003-2007. Koomesh. 2008;9(4):315-320. (Persian)
26. Khazaei S, Roshanaei Gh, Kousehlou Z, Zahiri A, Mohammadian Hafshejani A, Salehiniya H. Assessment of related factors on delay in diagnosis of patients with smear_positive pulmonary Tuberculosis. Journal of Isfahan Medical School. 2015;33(332):1-8. (Persian)
27. Mohammadpour A, Fani M, Motalebi M, Shams H. Epdmiolgy of Tuberculosis disease during 1993-2001 in Gonabad city. 2002;8(1):45-51. (Persian)
28. Rafii S, Sedaghat M, Anvari R, Hessam H, Nosrati H, Mofidi A, editors. Smear positive pulmonary tuberculosis in Golestan. 18th National Congress on Tuberculosis;2007. (Persian)
29. Gholami A, Gharah Ar, Mousavi Jl, Sadaghianifar A. Epidemiologic survey of pulmonary Tuberculosis in Urmia city during 2004-2007. 2009;4(3):19-23. (Persian)
30. Sreeramareddy CT, Panduru KV, Verma SC, Joshi HS, Bates MN. Comparison of pulmonary and extrapulmonary tuberculosis in Nepal-a hospital-based retrospective study. BMC Infectious Diseases. 2008;8(1):1-8.

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb