مجله علمی ـ پژوهشی پژوهان

ناشر: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان (UMSHA Press)
مدیر مسئول: آقای مرتضی شمسی زاده     
سردبیر: دکتر یونس محمدی
مدیر اجرایی: دکتر فاطمه پاک راد


شاپای الکترونیک: ۶۲۷۶-۲۴۲۳   شاپای چاپی: ۷۸۶۳-۱۰۲۹   

خدمات تخصصی نشر: مؤسسه ضامن سلامتی
این مجله فقط مقالات مرتبط با موضوع سلامت کودک و نوجوان را بررسی و چاپ خواهد کرد.

Main Image

مجله علمی پژوهان

1402، جلد 21، شماره4

شاپای چاپی: 1029-7863

شاپای الکترونيکی: 2423-6276

مدير مسئول: مرتضی شمسی زاده

سردبير: دکتر یونس محمدی

مشاهده ی آخرین شماره

اطلاعات نشریه

  • شماره جاری: 1402، جلد 21، شماره4
  • مدت زمان ارزیابی اولیه مقالات: 14 روز
  • مدت زمان داوری مقالات: 60 روز
  • مدت زمان دریافت پذیرش مقالات: 95 روز
  • مدت زمان پذیرش تا چاپ مقالات: 80 روز
  • میزان پذیرش مقاله: 34 درصد

شاخص استنادی مجله

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations19951511
h-index2117
i10-index7154

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله علمی پژوهان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Pajouhan Scientific Journal

Designed & Developed by : Yektaweb